Върни се горе

Министерството на здравеопазването предостави специална подвижна диагностична структура – апаратура за ехографски изследвания и линейка на Националното сдружение на жените с онкологични заболявания. Това съобщи заместник-министърът на здравеопазването проф. Олег Хинков по време на проведената днес, 17 септември във Варна среща във връзка със стартирането на Националната кампания за борба с рака на гърдата – октомври 2004 г.

С предоставянето на модерната апаратура Министерството на здравеопазването изразява съпричастността и ангажираността си към проблемите, свързани с онкологичните заболявания у нас, към профилактиката, диагностиката и лечението им. Профилактиката на социалнозначимите заболявания, сред които са и онкологичните, е сред основните приоритети в дейността на МЗ. Заедно с ехографа Министерството на здравеопазването ще предостави и цялостна методическа помощ за извършване на профилактични прегледи. Целта е по този начин жените от отдалечените райони, където в момента съществуват затруднения за такава помощ, да получат по-широк достъп до високоспециализираните професионални медицински прегледи и изследвания.

Подвижната диагностична структура ще се управлява от националното сдружение, като неговите експерти и регионални подразделения ще определят районите, където ще работи тази структура. Предоставянето на тази апаратура е израз и на политиката и отношението на МЗ към дейността на неправителствените пациентски организации, подчерта проф. Хинков. Министерството на здравеопазването смята, че е необходимо в най-скоро време да се създаде федерация на пациентските организации, която да участва активно при вземането на решения в здравеопазването в България. Представителите на това обединение на пациентските организации трябва да седнат на една маса с представители на съсловните организации БЛС и ССБ, както и с НЗОК, за да защитават обосновано в преговори своите искания, заяви проф. Хинков.

Представители на пациентите трябва да участват и в контролните механизми върху медицинската дейност в България. Тази федерация трябва да отчита интересите на всички пациенти независимо от тяхното заболяване съобщи още проф. Хинков. Той отново подчерта необходимостта от приемането на Закон за защита на правата и отговорностите на пациентите. Присъстващата на срещата д-р Антония Първанова, народен представител, съобщи, че се предвижда до края на мандата на 39-то Народно събрание такъв закон да бъде приет.

Новата мобилна апаратура за профилактични прегледи на рака на гърдата заедно с действащите в страната мамографски апарати ще увеличат възможностите за извършване на профилактичен скрининг и ранно откриване на рака на гърдата, което според експертите означава напълно излекуване. По данни на Националния раков регистър годишно у нас заболяват 3 400 жени. За осигуряването на профилактиката на рака на гърдата у нас се реализира Национална програма за профилактичен онкологичен скрининг 2001-2006 г., изработена и осъществявана в Министерството на здравеопазването.

Провеждащата се всяка година национална кампания за борба с рака на гърдата се утвърди като форма за по-активно включване в осъществяваните скринингови прегледи, които дават възможност за ранна профилактика на заболяването. През 2001 г. по време на кампанията за борба с рака са прегледани 19 000 жени, като на 6700 от тях е направена мамография. През 2003 г. са извършени прегледи на около 30 000 жени.

Извън провежданата кампания всяка жена независимо от нейната възраст може да си направи профилактичен преглед, който се заплаща от Националната здравноосигурителна каса.

От началото на годината до месец август включително НЗОК е заплатила 620 070 лв. за 43 301 мамографски изследвания.

Сподели в: