Върни се горе

“В осъществяването на националната здравна политика Министерството на здравеопазването ще продължи да обръща сериозно внимание на социално-значимите заболявания, сред които са и онкологичните, тъй като те имат сериозни здравни, социални и икономически последствия не само за засегнатите граждани, но и за техните семейства. Сред основните ни приоритети е реализирането на профилактични и скринингови програми, за да се постигне ранно диагностициране и съответно по-успешно лечение на онкологичните заболявания”.

Това се казва в приветствието на министъра на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски до участниците в провеждащия се днес и утре (24 и 25 септември) Първи национален пациентски онкологичен форум в България. На откриването му присъства заместник-министърът на здравеопазването д-р Емил Райнов, който поздрави участниците в националната среща от името на министъра на здравеопазването.

Провеждането на този форум е в унисон с политиката, която ще провежда новото ръководство на Министерството на здравеопазването, за поставяне на пациента в центъра на здравната реформа и на провежданата национална здравна политика, се отбелязва в приветствието на проф. Гайдарски. Тази цел министър Гайдарски подчерта и при представянето на своя екип и на приоритетите в дейността на МЗ, което той направи в понеделник, 19 септември.

За реализирането на тази задача МЗ разчита на всички неправителствени организации. В приветствието си до форума министър Гайдарски напомни, че първата си голяма публична среща новото ръководство на министерството проведе точно с представители на пациентските организации и на тази среща бе договорено те активно да участват във формирането на националната здравна политика, но и да носят своята отговорност при осъществяването й. МЗ очаква предложения от пациентските организации в тази насока.

В приветствието на министър Гайдарски посочи и още една от основните цели, които си поставя ръководството на МЗ - да осигури необходимото базово лечение за повече хора, отчитайки интересите на различните групи пациенти, както и да се реализират профилактични и скринингови програми, за да се постигне ранно диагностициране и съответно по-успешно лечение.

Подобряването на здравния статус на населението чрез засилване на профилактиката на всички заболявания, с приоритет на социално-значимите
е първият приоритет в дейността на МЗ през следващите 4 години, бе посочено от министър Гайдарски при представянето на екипа му през тази седмица.

За разработването на програми за профилактиката на социално-значимите заболявания - онкологични, ХИВ/СПИН, на борбата с тютюнопушенето, алкохолизма и травматизма, за промоция и превенция на здравето Световната здравна организация предоставя на България 306 000 долара.
Двугодишното споразумение за сътрудничество между МЗ и СЗО в тези области ще бъде подписано през следващата седмица, по време на официалното посещение у нас на д-р Марк Данзон, регионален директор за Европа на СЗО.

Сподели в: