Върни се горе

С прието днес, 22 юли, постановление Министерският съвет предостави на Министерството на здравеопазването допълнителни средства от републиканския бюджет за 2004 г.

Средствата са в размер на 76 млн. лева. С тях ще бъдат уредени просрочени задължения на болниците за доставени лекарства и медицински консумативи. Средствата са предназначени и за разплащане на животоспасяващи и животоподдържащи лекарства и консумативи по централна доставка от МЗ. Допълнителното финансиране включва и покриване на недостига на средства за текущи разходи, в това число и за електроенергията.

В момента МЗ извършва анализ на дейността и финансовите състояние на болниците за шестте месеца на годината. На базата на този анализ ще бъдат разпределени отпуснатите от правителството допълнителни средства.

Сподели в: