Върни се горе

От началото на август МЗ стартира телефон 0 800 130 40 за информация по проблемите на ХИВ и СПИН. През септември ще бъдат открити 3 нови кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН

На 25 и 26 август 2005 г. в хотел «Хемус», София се провежда семинар-обучение на специалисти за работа в Кабинетите за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН (КАБКИС) в Русе, Перник и Пазарджик. Тези кабинети ще бъдат открити през септември.

Обучението се осъществява в рамките на Компонент 3 на Програмата “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” – Създаване на система за доброволно консултиране и изследване на ХИВ/СПИН.

Участниците в семинара ще се запознаят с всички дейности, които се извършват в кабинетите, както и с конкретните изисквания за бъдещата им работа като консултанти, дерматовенеролози и лаборанти.

В обучението ще вземат участие четирима консултанти, трима дерматовенеролози и петима лаборанти.

Обучението е част от подготовката за откриването на трите нови кабинети за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН през септември в Русе, Перник и Пазарджик. Те ще се помещават в Регионалната инспекция по опазване и контрол на общественото здраве - Русе и многопрофилните болници за активно лечение в Перник и Пазарджик. С тях общият брой на разкритите в страната кабинети ще стане 15.В момента такива кабинети вече работят към РИОКОЗ в Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Плевен, Пловдив, Русе, София; СРИОКОЗ – Студентски град; Националната потвърдителна лаборатория по HIV; Българската асоциация за семейно планиране; Сдружение „Здраве без граници”.

КАБКИС предлагат анонимно и безплатно изследване и консултиране за ХИВ/СПИН. От месец май т.г. кабинетите предлагат и безплатно консултиране и изследване за хепатит В, хепатит С и сифилис. За тази цел Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” осигурява необходимите тестове и консумативи за предоставяне на пълния набор от услуги.

Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” се финансира от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и се изпълнява от Министерство на здравеопазването. Програмата стартира своята дейност през юли 2003 г. Основната й цел е запазване на ниското ниво на разпространение на ХИВ/СПИН в България. Програмата има осем компонента, насочени към доизграждане на съществуващите структури, получаване на надеждна картина за разпространението на инфекцията, провеждане на специфични програми за превенция сред най-уязвимите групи и предоставяне на лекарства и грижи на хората, живеещи с вируса.

От началото на месец август Министерството на здравеопазването стартира и телефон 0 800 130 40 за информация по проблемите на ХИВ и СПИН. На него всеки гражданин може да научи къде да се изследва и консултира напълно анонимно и без да заплаща. Ползването на националната телефонна линия е безплатно и информацията е достъпна по всяко време на денонощието. При избиране на номер 0 800 130 40 се включва автоматично съобщение с точния адрес и телефон на всеки един от кабинетите за безплатно изследване и консултиране за ХИВ/СПИН. Кабинетите са отворени всеки делничен ден от 9.00 до 16.30 ч.

Сподели в: