Върни се горе

Готовността на страната да бъде външна граница на Европейския съюз и свързаното с това предизвикателство към действащата национална система за надзор на заразните болести, както и новите изисквания за осъществяване на граничен здравен контрол са част от ангажиментите на България при пълноправното й членство в ЕС от 1 януари 2007 г. Министерството на здравеопазването предприема редица действия за тяхното изпълнение.

Като елемент от политиката за подобряване на детското здравеопазване и за доближаването на страната ни до стандартите и практиката на страните-членки на Европейския съюз, Министерството на здравеопазването внася промени в Имунизационния календар на страната. От 2007 г. досега използваната жива полиомиелитна ваксина се заменя с убитата (инактивирана) полиомиелитна ваксина, съобщи на пресконференция днес, 4 октомври, д-р Ангел Кунчев, началник на отдел ”Надзор на заразните болести” в МЗ. Промяната е утвърдена от министъра на здравеопазването и доставките на ваксини за нуждите през 2007 г. ще бъдат по нея. Това ще изравни страната ни с имунизационните календари на европейските страни. Новата ваксина е от 5 до 6 пъти по-скъп, но е водеща в световната практика и при нея на практика няма странични ефекти, обясни д-р Кунчев

Поетапното модернизиране на Имунизационния календар чрез въвеждането на нови високоефективни ваксини и доближаването му до най-добрите европейския практики е залегнало като основна краткосрочна задача в Плана за действие към Националната здравна стратегия. В изпълнение на тази политика през следващите години МЗ ще въведе комбинираните ваксини срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит и хепатит Б, които са също европейска практика. Освен това все повече се въвеждат еднократните флакони поотделно за всяко дете, разширява се използването на ваксините с предварително напълнени спринцовки, които са най-модерната форма, изключваща възможността за замърсяване и са безопасни за детето.

Съвместно с Европейския офис на Световната здравна организация от година и половина се изпълнява проект за укрепване на информационната система за имунизациите в България. По него до 2008 г. ще се създаде единна информационна система на имунизациите в страната. Тя ще обедини информацията от НЗОК (общопрактикуващите лекари, които извършват имунизациите на децата) и регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве. Целта е да се съкрати огромната документация и да се създаде бърза достъпност до информация за имунизационния статус на всеки гражданин. Тази система в момента действа пилотно в Стара Загора, а през следващата седмица ще бъде въведена и в Благоевград, съобщи д-р Кунчев. През 2007 г. тази информационна система ще обхване 10 области на страната, а цялостно ще бъде изградена през 2008 г. и отчитането на имунизациите ще става само по електронен път.

Въвеждането на новите изисквания за граничен здравен контрол са също част от изпълнението на ангажиментите ни в процеса на присъединява на страната ни към ЕС. Проект на Наредба за граничния здравен контрол предстои да обсъди на заседанието си в четвъртък, 5 октомври, Министерският съвет. С нея у нас се въвеждат новите международни здравни правила, които бяха приети през май от Световната здравна асамблея и които влизат в сила от юни 2007 г., когато всички страни трябва да приведат своите системи в съответствие с всички изисквания, уточни д-р Кунчев.

Сред основните цели на наредбата са максимална защита на страната и спазване на всички човешки права. Целта е да се гарантира максимална сигурност срещу разпространеното на болести с международно здравно значение от една държава в друга при минимални ограничения в движението на хора и стоки, като се избягва прилагането на ненужни ограничителни мерки. На практика никой не може да отрече правото на една страна да откаже достъп на човек, за който има данни, че е болен или съмнения, че е заразен, и той не пожелае изследвания, хоспитализация и лечение, уточни д-р Кунчев.

След появата на ТОРС и птичия грип стана ясно, че международната общност трябва да регулира процесите, свързани с контрола и преноса на заразни заболявания, обясни д-р Кунчев. Основната промяна, която се прави с новата наредба, е въвеждане на алгоритъм на оценка, при който, независимо какво е заболяването, се преценява дали то е опасно за общественото здраве в международен мащаб. Ако се прецени, че представлява опасност, съответната страна в 48-часов срок трябва да съобщи за него на Световната здравна организация.

В алгоритъма са записани 4 заболявания, при които задължително ще се докладва – ако на територията на България влезе болен от вариола, полиомиелит, предизвикан от див вирус, ТОРС или грип, предизвикан от нов субтип.

Обекти на контрол и здравна оценка по наредбата са лица, багажи, товари, контейнери, транспортни средства, стоки и пощенски пратки, влизащи на територията на България или заминаващи от нея. Съгласно наредбата министърът на здравеопазването определя т.н. входни пунктове, в които се изгражда пълният капацитет за медицински граничен пункт. Предвижда се такъв контрол да бъде осъществяван на летище София и пристанищата Варна и Бургас. В другите пунктове, най-вече сухоземните, този контрол ще продължи да се осъществява на функционален принцип от съответните регионални инспекции по опазване и контрол на общественото здраве. Създадени са условия в случай на нужда най-натоварените пунктове, каквито са Капитан Андреево, Кулата, Калотина, да бъдат разгръщани екипи в рамките на 24 часа с пълното оборудване, което е необходимо за осъществяване на този контрол.

Сподели в: