Върни се горе

Работната група за епидемиологично проучване на взрива от дизентерия с причинител Шигела Зоне, протекъл в периода от 1 до 21 март, приключи с анализа на събраните данни.

За посочения период са засегнати общо 65 лица. От тях 59 са в София, 4 в Пловдив, по 1 в Кърджали и Пазарджик.При направените микробиологични изследвания е установено, че при всички пациенти се изолира един и същи щам Шигела Зоне. Той е идентичен с открития щам при четирима служители на фирмата производител “Бомакс” - Хасково (служител от администрацията, майстор на смяна, пълначка и шофьор). Те са били носители на причинителя, без клинични прояви на заболяване.

Производственият цех беше затворен и беше извършено щателно почистване и дезинфекция на всички съоръжения. Направената проверка на технологичния цикъл на производство показа добро състояние и поддържане на съоръженията. Възможност за замърсяване от персонала има само при подготовката и влагането на част от суровините от майстора на смяна и при ръчното поставяне на капачките от пълначките. Фирмата-производител “Бомакс”-Хасково разполага с производствена база и в Стара Загора. В нея се произвежда боза със същата марка, но няма регистрирани случаи на дизентерия с посочения причинител в регионите, където тя се разпространява.

След разпореденото изземане на наличните количества боза от търговската мрежа и поставянето им под възбрана в София и в другите пет области, където е разпространявана, се регистрира рязък спад на новоприети лица с подобни симптоми.

За бързото проучване на взрива и ограничаването на разпространението му специалистите от Министерството на здравеопазването и РИОКОЗ получиха пълно съдействие от фирмата производител.

След предприемане на необходимите противоепидемични мерки, МЗ счита случая за изяснен и отменя дадените препоръки за ограничаване консумацията на боза.

Сподели в: