Върни се горе

В петък, 17 септември, заместник-министърът на здравеопазването проф. Олег Хинков ще участва в работна среща във Варна във връзка с провеждането на Национална кампания за борба с рака на гърдата – октомври 2004 г.

Срещата се организира от Националната сдружение на жените с онкологични заболявания в България с активното съдействие на министъра на здравеопазването г-н Славчо Богоев. В нея ще участват националният консултант по онкология проф. Иван Черноземски, специалисти от Специализираната болница за активно лечение по онкология, Националния раков регистър, онкодиспансерите в страната.

По време на срещата ще се обсъди и приеме програмата за провеждане на Националната кампания за борба с рака на гърдата през октомври тази година.

Това е четвъртата национална кампания за борба с рака на гърдата, която се провежда у нас, съорганизатор на която е Министерството на здравеопазването.

Министерството на здравеопазването обръща сериозно внимание на профилактиката и лечението на социално-значимите заболявания, сред които са и онкологичните заболявания. В МЗ е изработена и се осъществява “Национална стратегия и работна програма за профилактичен онкологичен скрининг в Република България 2001-2006 г.”, която е приета от Министерски съвет и е залегнала в Националната здравна стратегия “По-добро здраве за по-добро бъдеще на България” като здравен приоритет.

Профилактиката и намаляването на заболеваемостта по социално-значимите заболявания е един от приоритетите в политиката на МЗ. Целта е да се установи трайна тенденция за намаляване на честотата им, да се намали смъртността и инвалидизацията от тях – и като краен резултат да се подобри и гарантира здравето на хората, каквато е основната цел на националната здравна политика. Поради тяхната честота онкологичните заболявания са сред основните социално-значими заболявания, към които е насочена дейността на МЗ. У нас около 20 000 души годишно умират от злокачествено заболяване, което е 14% от всички смъртни случаи, т.е. това е втората по честота причина за смърт след сърдечно-съдовите заболявания.

Целта на Националната програма за профилактичен онкологичен скрининг е да се увеличи относителният дял на открити и лекувани в предклиничен и по-ранен стадий на заболелите от рак, с което да се намали смъртността с около 30%, а така също да се повиши здравната култура на населението, да се създаде информираност у жените за опасността, последиците и възможностите за лечение, да се създадат трайни навици за периодично наблюдение и изследване при семейния лекар, да се образова обществото за методите за превенция, и не на последно място – да се пребори страхът да се мисли и говори за тези заболявания.

В изпълнение на програмата за профилактичен онкологичен скрининг МЗ осигурява инфраструктурно обезпечаване с мамографски апарати на нуждите на лечебните заведения. През 2001 г. са закупени първите 3 апарата, които са разпределени в онкодиспансери, в които до този момент е липсвала такава апаратура (Варна, Стара Загора и Хасково). През 2003 г. са закупени 2 нови мамографа за подмяна на старата апаратура в Националната специализирана болница за активно лечение по онкология и Университетската болница “Св. Анна” в София. След посещение на американска делегация по покана на Ръководството на МЗ през 2004 г. са получени като дарение 2 мамографски апарата.

В изпълнение на националната програма са разработени модули за обучение и се провеждат курсове за семейни лекари, цитотехници, мамографисти и патолози.

МЗ е съорганизатор на провежданите всяка година национални кампании за борба с рака с печатни материали и консумативи за мамография. За кампанията през 2003 г. със средства от МЗ бяха закупени мамографски филми за прегледи на около 30 000 жени. За 2004 г. по националната програма са отпусна и 100 000 лв. за закупуване на мамографски филми.

От направените по време на националните кампании анкети е установено, че има голям интерес и по-голямата част от преминалите профилактичен преглед жени не са си правили такъв преглед досега. Целта на програмата е това да стане традиция, тъй като късното откриване на рака на млечната жлеза в България – ІІІ и ІV стадий, надвишава 50%. Ранното диагностициране – в І стадий на това заболяване, когато то е практически лечимо, у нас е едва 15% от заболелите.

С провежданите скринингови прегледи се увеличава възможността за ранно откриване на заболяването.През 2001 г. по време на кампанията за борба с рака са прегледани 19 000 жени, като на 6700 от тях е направена мамография. От тях сигнализирани са 478 жени, а с доказан карцином – 90. През 2002 г. по време на кампанията са прегледани 20 000 жени, от които сигнализирани - 520, а с доказан карцином – 100 жени. През 2003 г. са извършени прегледи на около 30 000 жени.

По време на тези кампании са били ангажирани 225 медицински специалисти. Издадени са 18 670 броя образователни брошури.

Сподели в: