Върни се горе

В сряда, 7 февруари, ще се проведе Втората национална конференция „Информационни и комуникационни технологии за здравеопазването”. Тя ще бъде официално открита от министъра на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски.

Форумът се организира с подкрепата на Министерството на здравеопазването и със съдействието на ICT Media и Фондация „Електронно здравеопазване България”. Той ще започне работа в 9.00 часа в зала „Средец” на хотел „Шератон” в София.

Във форума ще участват български и чуждестранни специалисти по проблемите на електронното здравеопазване. Те ще представят най-добрите практики в областта на приложението на информационните и комуникационни технологии. Ще бъдат дискутирани въпроси, свързани с европейската политика в областта на електронното здравеопазване и перспективите за неговото внедряване и развитие в България.

Акцентът на форума тази година е темата за електронните здравните карти, електронното здравно досие и електронните рецепти като ключови фактори за успешното развитие на електронното здравеопазване. Ще бъдат представени българските постижения, намерения и стратегии в тази област, както и възможностите за активно включване на страната ни в политиките на ЕС за електронно здравеопазване.

Конференцията ще завърши с кръгла маса на тема „Ключови фактори за въвеждане на електронни рецепти, електронни здравни карти и електронно пациентско досие – методология и необходими условия”. В нея ще участват представители на МЗ, НЗОК, болници. 

Сподели в: