Върни се горе

В петък, 2 юни, Министерството на здравеопазването в сътрудничество с Регионалното бюро за Европа на Световната здравна организация организира работна среща на тема “Ограничаване въздействието на рисковите за здравето на децата фактори на околната среда в България”.

Срещата ще бъде открита в 9.00 часа от заместник-министъра на здравеопазването д-р Атанас Додов в зала “Адакта” на хотел „Рила”.

Специален гост на форума е регионалният съветник на СЗО по въпросите на околната среда и здравето д-р Лусиане Ликари.

Срещата се провежда в изпълнение на ангажиментите, поети на проведената през 2004 г. Четвърта конференция на министрите на здравеопазването и на околната среда „Бъдеще за нашите деца”.

В работата на конференцията ще участват представители на 10 министерства и агенции у нас, които са ангажирани с изпълнението на Националния план за действие «Околна среда и здраве» и разработването на План за действие «Детско здраве и околна среда» за периода 2007-2012 г. Сред тях са министерствата на околната среда и водите, на земеделието и горите, на образованието и науката, на труда и социалната политика, на икономиката и енергетиката, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане, Националният център по обществено здраве и Националният център по радиобиология и радиационна защита и други. Поканени са и представители на неправителствени организации, работещи в областта на околната среда и здравето.

На срещата ще бъде представен Европейският план за действие по детско здраве и околна среда , приет на Четвъртата европейска конференция на министрите на здравеопазването и на околната среда през 2004 г. Ще се дискутира изпълнението на Националния план на страната ни и разработването на нов раздел към него “Детско здраве и околна среда».

Националният план за действие «Околна среда и здраве» е насочен към формиране и провеждане на дългосрочна политика за укрепване здравето на нацията и устойчиво развитие на страната. Основната цел е да се намали и предотврати рискът за здравето на населението в резултат на въздействието на факторите на околната среда и да се повиши качеството на живот. Сред приоритетните задачи са усъвършенстване на мониторинга и разработване на мерки за подобряване на екологичните, социалните и физическите условия на живот в населените места.

Околната среда крие много заплахи за детското здраве. Замърсяването забавя растежа на плода и предизвиква преждевременното раждане. В последните години се наблюдава чувствително увеличаване на случаите на астма, алергия, респираторни инфекции и онкологични заболявания.

Сподели в: