Върни се горе

В петък, 21 юли, от 10.00 до 13.00 часа в Зала “1+2” на хотел “Рила” Министерството на здравеопазването ще проведе работна среща по проблемите на достъпа до здравни грижи на лицата в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства.

Срещата се организира съвместно с Институт “Отворено общество”.

В дискусията ще участват представители на Дирекцията по етнически и демографски въпроси към Министерския съвет, Министерството на труда и социалната политика, Националната здравноосигурителна каса, Националната агенция по приходите, както и представители на областни администрации, общини, неправителствени организации, лекари, медицински сестри и здравни медиатори.

Основните теми, които ще бъдат разисквани по време на срещата, са пътищата и мерките за преодоляване на проблема със здравнонеосигурените лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства, както и достъпът на лицата от етнически малцинства до здравни грижи. Ще се обсъжда и ролята на здравите медиатори в този процес.

Сподели в: