Върни се горе

В петък, 28 юли, във Варна ще се проведе обучителен семинар за социални работници на тема „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”.

Обучението е в рамките на Компонент 1 „Изграждане на капацитет за превенция на ХИВ/СПИН в здравния и социалния сектор” на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” и е съвместна инициатива с Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

Семинарът е продължение на поредица обучения по въпросите на превенцията на ХИВ/СПИН, които се проведоха в Стара Загора, Пловдив, Пазарджик и Бургас. Той е насочен към общопрактикуващи лекари, акушер-гинеколози, медицински специалисти, които работят в сферата на училищното здравеопазване и социални работници. Целта е те да бъдат запознати с нормативната уредба в България, свързана с проблема ХИВ/СПИН, социалното подпомагане и услугите, както и със социално-медицинските аспекти на инфекцията.

Водеща тема, която ще бъде разгледана по време на лекционния курс, е подобряване на връзката между социалния работник и представителите на рисковите групи - интравенозни наркомани, проституиращи и представители на ромската общност. Ще се обсъжда и работата с медиите по проблемите на малцинствата и рисковите групи в този процес.

Обучението ще премине под формата на дискусии и лекции, представени от експерти, работещи по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” - общински координатори и общински програмни мениджъри от съответните градове, и експерти от НСОРБ.

Целта на поредицата от обучителни семинари „Превенция на ХИВ/СПИН” е да се укрепи капацитетът за превенция на заболяването сред приоритетните социални групи и за работа с ХИВ-серопозитивни лица.

Сподели в: