Върни се горе

В четвъртък, 14 декември, Министерството на здравеопазването организира национална конференция на тема „Пътната карта за E-health”. На нея ще бъде представена Националната стратегия за внедряване на електронното здравеопазване в България и ще се разгледат предизвикателствата пред гражданите и медицинската общност в процеса на изграждане на електронно здравеопазване.

Форумът ще се проведе в хотел „Шератон” от 9.30 ч. до 14.00 часа.

Националната конференция ще бъде открита от министъра на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски. В нея ще участват заместник-министърът на здравеопазването д-р Валери Цеков, представители на Министерството на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса, Националния център по здравна информация, директори на болници, представители на ИТ бранша, от академичната медицинска общност и съсловните организации.

Проектът на Националната стратегия за внедряване на електронно здравеопазване в Република България е внесен в Министерски съвет и предстои неговото утвърждаване.

След приоритетите на Европейския съюз, заложени и в Националната здравна стратегия, са предоставяне на здравни услуги он-лайн и изграждане на европейски информационни мрежи в областта на здравеопазването. Въвеждането на електронното здравеопазване в България на базата на добрите европейски практики е стратегическа цел за изпълнение в Националната здравна стратегия. Според нея се предвижда въвеждане на национални здравно-информационни стандарти, разработването на модел на националната здравно-информационна мрежа и на изисквания за съвместимост на информационните системи в здравеопазването, както и внедряването на политики за сигурност за информационните системи в здравеопазването.

Въвеждането на електронните здравни карти ще позволи изграждането на интегрирана информационна система за обмен на информация между лечебни, учебни, научни, финансови и административни звена. За подобряване функционирането на системата се предвижда да се внедрят софтуерни приложения за комплексно обработване на информацията в реално време, чрез електронни направления, електронни рецепти, лабораторни данни и други изследвани.

Според стратегията предстои изграждане на комплексни и интегрирани болнични информационни системи, подходяща база за развитие на телемедицински проекти и създаване на пълно електронно-медицинско пациентско досие.

Част от електронното здравеопазване е и изграждането на интегрирана информационна система на НЗОК, проектът за която стартира през ноември.

Сподели в: