Върни се горе

В сряда, 18 януари , Министерството на здравеопазването организира информационна с реща на тема “ Запознаване на широката общественост и академичната медицинска общност с предизвикателствата пред здравното образование и здравните професии в процеса на присъединяване на България към Европейския съюз” .

Конференцията започва своята работа в 10.30 часа в зала “Европа” на хотел “Принцес.

За участие в срещата по въпросите на новото законодателство в областта на медицинското образование и здравните професии са поканени представители на медицинските университети, медицинските колежи, съсловните организации , националните центрове, Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Регионалните центрове по здравеопазване и др.

Участниците ще бъдат запознати с промените в Глава 7 от Закона за здравето – „Медицинско образование. Медицинска професия. Медицински научни изследвания върху хора. Медицинска наука”, както и с основните положения от Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионални квалификации.

Експерти от МЗ ще представят приетите наредби за единни държавни изисквания за придобиване на висше медицинско образование за лекари, стоматолози (лекари по дентална медицина), фармацевти, медицински сестри и акушерки.

На срещата ще бъдат обсъдени проектите на наредби за номенклатурата на основните и профилни специалности, реда и условията за придобиването им и тяхното финансиране и за единни държавни изисквания по специалността “Управление на здравните грижи”.

Сподели в: