Върни се горе

Министерство на здравеопазването, фондация „Електронно здравеопазване в България” и ICT Media организират III-та национална конференция „Информационни и комуникационни технологии за здравеопазването”, която ще се проведе в сряда, 13 февруари, от 9.00 часа в зала „Средец, на хотел „Шератон”, София.
Форумът ще бъде открит от заместник-министъра на здравеопазването д-р Валери Цеков. Той ще представи напредъка в изпълнението на Националната стратегия за внедряване на електронно здравеопазване и резултатите от проектите, осъществявани от МЗ в тази насока.

В конференцията ще участват представители на Министерството на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса, Министерството на държавната администрация и административната реформа, на неправителствени организации и фирми, работещи в областта на информационните технологии.

По време на конференцията ще бъдат представени българските и европейските практики в областта на приложението на информационните и комуникационните технологии в здравеопазването, ще се очертаят стъпките за реализирането на изискванията на Европейския съюз към страната ни относно концепцията за е-Здравеопазване. Сред темите, които ще бъдат дискутирани, са оперативната съвместимост на здравните досиета, мултимедийни приложения и портални реализации в сферата на е-здравеопазването, информационни мрежи в е-здравеопазването, въвеждане на е-пациентско досие, е-рецепти и др.

Важни проекти, по които МЗ работи в сферата на електронното здравеопазването, са съвместният проект с Министерството на държавната администрация и административната реформа за изграждането на интегриран здравен портал; създаването на електронен медицински запис; въвеждането на електронна здравна карта и въвеждането на телемедицински технологии за високоспециализирана медицинска помощ от разстояние. С реализацията на всички тези проекти ще се създаде национална интегрирана информационна система за обмен на медицинска и административна информация между професионалистите в здравеопазването (лечебни, учебни, научни, финансови и административни звена).

Един от базовите проекти, който стои в основата на електронното здравеопазване, е изграждането на интегрираната информационна система на Националната здравноосигурителна каса. Договорът за нея, който бе подписан с фирмата-изпълнител - консорциум БУЛ-СИВЕКО, на 14 септември 2006 г., със срок на изпълнение 21 месеца и обща стойност от 3,5 млн. евро, ще бъде финализиран до 30 юни т.г. Заданието обхваща изграждането и интегрирането на две основни ядра – система за планиране и изразходване на финансовите ресурси и система за обработка на исковете. Вече е финализирана първата част, т. нар. първо ядро на системата. Успешното завършване на проекта ще доведе до намаляване на преките разходи за администрацията като следствие от автоматизация на работните процеси, ще увеличи ефективността на разходване на средствата. Ще бъде създадена база за разпространение на здравна информация между изпълнителите на медицински услуги, което ще повиши в голяма степен качеството на услугите и ефективното прилагане на различните видове лечебни процедури. Сред очакваните резултати е и възможността за навременно прилагане на европейското законодателство в областта на социалното и здравното осигуряване и особено при предоставянето на мобилните здравни услуги.

Сподели в: