Върни се горе

В бр. 96 на ”Държавен вестник” от 31 октомври 2003 г. е обнародвана Наредба № 25 от 23 октомври 2003 г. на Министерството на здравеопазването за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса напълно или частично заплаща.

Издаването на наредба, с която да се регламентира този списък на заболявания, бе вменено на министъра на здравеопазването с промените в Закона за здравното осигуряване от ноември 2002 година (чл. 45). Този подход е израз на водещата роля на Министерството на здравеопазването за формирането и осъществяването на националната здравна политика.

Наредба №25 е основа за водене на преговорите между партньорите по Националния рамков договор за 2004 година.На тази база НЗОК и съсловните организации трябва да определят списъка с лекарствата, които НЗОК напълно или частично ще заплаща догодина за всички посочени в наредбата заболявания. Тя влиза в сила от 1 януари 2004 година.

С новата наредба не отпадат групи заболявания и диагнози в сравнение с действащата в момента Наредба № 26 от 2002 г., няма никаква опасност за пациентите, че няма да бъдат осигурени медикаменти за лечение на тяхното заболяване. Извършените промени и корекции засягат само установени в досегашната практика неточности и технически грешки в обозначенията и кодовете на групите заболявания по Международната класификация на болестите (МКБ). По този начин съществуваще възможност за различни тълкувания дали дадена диагноза попада в списъка на заболяванията, определени с наредбата, което създаде затруднения в комуникацията между НЗОК и лекарите и напрежение между лекари и пациенти при изписването на лекарства.

С промените тези неточнности и грешки са отстранени.Основната промяна, която е извършена, е детайлизиране на съответните кодове на групите заболявания – те са изброени много по-детайлно и точно.

Този начин на определяне на заболяванията ще улесни работата на лекарите и ще даде по-голяма сигурност на пациентите,тъй като ще се избегнат евентуални недоразумения по повод дадено заболяване и възможността касата да заплаща за неговото лечение.

Сподели в: