Върни се горе

Предстои доставката на 3 мобилни амбулатории за превенция и контрол на ХИВ/СПИН

С десет нови санитарни автомобили се обновява системата за спешна медицинска помощ в страната.

Министър Славчо Богоев връчи днес, 3 декември, ключовете на новите линейки на техните собственици - директори на центрове за спешна медицинска помощ.

Подобряването на спешната медицинска помощ е един от основните приоритети в дейността на Министерството на здравеопазването. Цел на политиката на МЗ е да се осигури по-качествена, своевременна и достъпна спешна медицинска помощ, като се подобри достъпността на гражданите до нея и качеството на медицинското обслужване, получавано от хората при спешен случай.

Системата за спешна медицинска помощ у нас включва 28 самостоятелни центъра със 187 филиала към тях. В тях работят 6731 служители, като 1411 от тях са лекари, 2424 – медицински специалисти, и 2896 - друг персонал.

През 2003 г. медицинска помощ чрез ЦСМП в страната са получили 1 687 265 души.

Въведената в 9 центъра глобална система за позициониране на 200 автомобила е повлияла чувствително на оперативността и сигурността на екипите. Съкратено е времето за реагиране при спешни случаи.

През 2003 г. автомобилите на ЦСМП са изминали 19 289 635 км. Системата разполага с 818 автомобила, чийто среден пробег за едно повикване се е подобрил спрямо 2002 г.

Освен транспортна дейност, свързана с превоза на спешни пациенти, системата на СМП извършва транспортна дейност и за превоз на пациенти за хемодиализа, консултации, транспорт на кръвни продукти, донори, органи, медикаменти, превоз на трупове за съдебно-медицинска експертиза и др. Само за превоз на пациенти за хемодиализа се изминават около 20% от общия пробег на автомобилите на ЦСМП. През 2003 г. екипите на спешна помощ са извършвали транспорта на 2294 болни на хемодиализа. За тази дейност те са изминали 4 188 404 км.

Спешната медицинска помощ и в момента, и в бъдеще ще се организира, контролира и финансира от държавата чрез Министерството на здравеопазването. За осигуряването на по-качествено медицинско обслужване от голямо значение е обезпечаването на системата за спешна медицинска помощ със съвременни бързо проходими санитарни автомобили. Министерството на здравеопазването счита, че е необходим дългосрочен инвестиционен план за решаване на транспортните нужди на СМП.

Част от тази програма е закупуването на 10 нови модерни санитарни автомобили, за които правителството отпусна 600 000 лева.

Разпределението на новите автомобили бе направено след обстоен анализ на състоянието на автомобилния парк на центровете за спешна медицинска помощ в страната, тяхната натовареност и интензивност на работа.

Три от новите линейки МЗ предоставя на пребазираните спешни екипи в гр. Ракитово, Брацигово (и двата към ЦСМП-Пазарджик) и Шабла (ЦСМП-Добрич).

Седем от новите санитарните автомобили се предоставят на Центъра за спешна медицинска помощ – София град, където интензивността на работата е изключително висока – при голям брой повиквания на смяна и висока натовареност на екипите, и 24-часов режим на експлоатация на автомобилите.

В замяна на новите автомобили, ЦСМПІ–София град предоставя шест санитарни автомобили в добро състояние на центровете за спешна медицинска помощ в Благоевград, Монтана, Плевен, Пловдив, Смолян и Хасково.

В началото на 2005 г. Министерството на здравеопазването ще осигури и три специализирани автомобили – тип амбулатория за изпълнение на Програмата “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”,която се осъществява от началото на 2004 г. по споразумение между МЗ и Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. Мобилните амбулатории са на обща стойност 67 000 щатски долара (без ДДС). Специализираните автомобили ще бъдат използвани като мобилни кабинети, в които ще се извършват профилактични прегледи, консултиране, вземане на проби за тестуване и изписване на медикаменти за лечение на всички уязвими групи.

Сподели в: