Върни се горе

Министерството на здравеопазване обявява процедура за отдаване на медицинско оборудване чрез безлихвен финансов лизинг на лечебните заведения за болнична помощ чрез Револвиращ инвестиционен фонд, създаден от правителството на Република България по Проект "Реформа в здравния сектор", финансиран от Световната банка.

Краен срок за подаване на заявленията - 15 декември 2004 г. Подробности за наличното оборудване и формулярите за участие могат да се видят на адрес: www.mh.government.bg.

За допълнителна информация:

Звено за управление на

Проект "Реформа в здравния сектор"

Ул."Васил Левски" № 54 А

София 1000

Тел: (02) 988-94-30

Електронен адрес: pobox@pmu-hsrp.com

Сподели в: