Върни се горе

Във връзка с публикация във вестник „Монитор” (31 март 2006 г.), озаглавена „ГАЙДАРСКИ РАЗПРОДАВА САНАТОРИУМИ”, Министерството на здравеопазването информира:

Министерството на здравеопазването за пореден път опровергава лъжливите твърдения на вестник „Монитор”, които манипулират и заблуждават обществото относно политиката на Министерството на здравеопазването и предприеманите от него действия. Изнесената в статията информация не отговаря на истината и е пълна измислица.

Министерството на здравеопазването не е водило, не води и няма да води преговори с потенциален купувач за продажба на специализирани болници за рехабилитация (бивши санаториуми). Идеята за прилагането на механизма на преговори с потенциален купувач за тяхната приватизация не е обсъждана в никакви варианти от ръководния екип на Министерството на здравеопазването.

Министерството на здравеопазването ще обсъжда и ще предложи на правителството за решение кои лечебни заведения и по какъв начин да бъдат приватизирани само след законодателното уреждане на въпроса за приватизацията на лечебните заведения. В момента няма нормативна уредба за това, така че е въобще не може да се говори за подготвена процедура за тяхната продажба, включително и за водене на преговори с потенциален купувач.

За приватизация на лечебни заведения (каквито са и специализираните болници за рехабилитация) МЗ няма да преговаря с потенциален купувач. Продажба на някои от специализираните болници за рехабилитация ще се извърши чрез търг, при пълна прозрачност.

Министерството на здравеопазването приема поредната невярна публикация във вестник „Монитор” като част от водената от вестника тенденциозна кампания срещу Министерството на здравеопазването, неговото ръководство и политика. Необективното и недостоверно отразяване на процесите не е в интерес на гражданите, на всички участници в здравната система.

Сподели в: