Върни се горе

Министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски награждава с Почетен знак І степен на Министерството на здравеопазването акад. Радой Попиванов.

Отличието му се присъжда за неговия съществен принос в организацията на здравеопазването като министър на народното здраве в периода 1977-1988 г., за активната му научна дейност като председател на Българското национално дружество по имунология на репродукцията и за големите му научни и научно-практически приноси в областта на репродуктивната имунология, имуногенетиката и имунобиологичните аспекти на медико-биологията.

Акад. Радой Попиванов е роден на 9 август 1913 г. в Плевен. През февруари 1939 г. се дипломира като доктор по медицина. Бил е ръководител на секция „Имуногенетика на репродукцията на човека” при Института по биология и имунология на размножаването и развитието на организмите при БАН, директор на  Медико-биологичния институт към Медицинска академия, министър на здравеопазването (1977-1988 г.). Бил е председател на Международния координационен комитет по имунология на репродукцията, председател на Българското национално дружество по имунология на репродукцията.

Сподели в: