Върни се горе

В изпълнение на ангажиментите си за реформа в системата на спешната помощ, Министерството на здравеопазването закупи 155 линейки за нуждите на центровете за спешна медицинска помощ в страната. Това са 115 стандартни реанимобила („Форд Транзит”), 34 високопроходими реанимобила („Фолксваген Транспортер”) и 6 санитарни автомобила („Ситроен Берлинго”).
Линейките са на обща стойност 5,654 млн. евро. Средствата са осигурени по линия на заема от Световна банка «Реформа в здравния сектор».

Подобряването на системата на спешната медицинска помощ е един от основните приоритети в политиката на Министерството на здравеопазването. Целта на МЗ е да обнови и модернизира автомобилния парк на Центровете за спешна медицинска помощ, което ще допринесе до повишаване на качеството на оказваните от тях медицински услуги, ще облекчи достъпа на хората до тях, ще гарантира своевременна и квалифицирана медицинска помощ.

Първите 30 нови линейки бяха предоставени днес, 11 юли, на 8 центъра за спешна медицинска помощ в страната. По решение на ръководството на МЗ модерните линейки се насочват основно за областите по Черноморието за подобряване на медицинското обслужване в летния туристически сезон. Центърът за спешна медицинска помощ, Варна получи 7 нови линейки, Бургас – 5, Добрич – 4. Подновява се автомобилният парк и на ЦСМП в София-град – с 3 линейки, и на София-област – с 4 коли. Нови линейки ще облекчат оказването на спешна помощ и в областите Шумен – 3 коли, Ямбол и Сливен – по 2 коли.

Ключовете от новите коли връчи министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски в присъствието на г-н Флориан Фихтъл, постоянен представител на Световната банка в България, представители на фирмите производител и вносител, на центрове за спешна медицинска помощ от страната.

Следващата партида от 20 линейки се очаква да пристигне след една седмица. Предвижда се доставката на всички коли да приключи до края на септември.

В рамките на изпълнението на този проект всички областни центрове ще получат стандартни реанимобили, като най-много ще бъдат предоставени за нуждите на Центъра по спешна медицинска помощ, Бургас (5 броя), ЦСМП, Варна (7), Плевен – 6, Пловдив – 11, София-град – 6, София-област – 8 и по 5 линейки за областните центрове в Стара Загора и Хасково.

Центровете по спешна медицинска помощ ще разполагат и с реанимобили с висока проходимост. Разпределението е направено, като е отчетена географските особености на областите. Шест ЦСМП - в Благоевград, Кърджали, Кюстендил, Пазарджик, Смолян и Търговище, ще получат по два високопроходими реанимобила, останалите ЦСМП – по 1.

Линейките разполагат със стандартното оборудване, като допълнително са оборудвани с кислородна инсталация, аспирационна система, електромеханична носилка за лежащо болни, сгъваема носилка „столка” за транспортиране на кардиологично болни, гръбначна носилка за транспортиране на пациенти с травми на гръбначни стълб, както шкафове и поставки за медицинска апаратура, медикаменти и консумативи.

Закупуването на линейките е един от основните компоненти в изпълнението на проекта „Реформа в здравния сектор”, финансиран по Заемно споразумение между правителството на България и Световната банка.

Средствата по заема приоритетно са насочени към инвестиции в здравната инфраструктура, за нейното развитие и модернизиране, с цел гарантирането на гражданите на повече и по-качествени медицински услуги.

По този проект през 2007 г. се изградиха две отделения за еднодневна хирургия - в МБАЛ „Царица Йоанна” в София и УМБАЛ „Св. Марина” във Варна. Финализират се ремонтните дейности на отделението за еднодневна хирургия в УМБАЛ „Св. Георги” в Пловдив. Доставено е и медицинското оборудване за нуждите на трите отделения на стойност 795 000 евро.

В ход е преструктурирането на 5 болници в областите Разград и Стара Загора - в МБАЛ „Св. Иван Рилски”, Разград на стойност 756 000 лв., в МБАЛ, Кубрат, на стойност 535 000 лв., в МБАЛ, Исперих на стойност 495 000 лв., в МБАЛ, Чирпан на стойност 704 000 лв. и МБАЛ „Д-р Д. Чакмаков”, Раднево на стойност 644 000 лв. До края на годината ще бъде доставено медицинско оборудване за 1,2 млн. евро.

В момента със средства по заема се изгражда Централна референтна лаборатория към УМБАЛ „Александровска”, за която са осигурени 3,650 млн. лв. До дни предстои да започнат строително-ремонтни работи в сградата на СБАЛАГ „Майчин дом” за пребазиране на СБАЛЕНГ „Акад. Иван Пенчев”, чиято стойност 3 410 000 лв. Очаква се ремонтните работи да приключат през април 2008 г.

До дни предстои да започне ремонтна дейност и на Клиниката по психиатрия към УМБАЛ „Александровска” за 3,562 млн. лв. Ремонтът ще приключи през април 2008 г. С 3,5 млн. лв. от заема ще бъде ремонтирана и Клиниката по неврология към УМБАЛ „Александровска”.

Продължава работата и по договора с Консорциум „БУЛ и партньори” за изграждане на Интегрирана информационна система на НЗОК, като изпълнението на договора ще приключи през 2008 г.

По заема от Световна банка Министерството на здравеопазването сключи договори за доставка на медицинско оборудване за нуждите на центровете и отделенията по хематология и трансфузиология в страната. Закупената апаратура е на стойност 1 100 500 евро и ще бъде доставена до края на септември 2007 г.

В момента тече подготовка и по нови процедури. До края на август 2007 г. предстои да бъде обявена процедурата за доставка на медицинско оборудване чрез Инвестиционната програма на проекта. Предстои и доставка на медицинска техника за нуждите на Центровете и отделенията по хематология и трансфузиология на стойност 1 200 000 лв. Подготвя се и избор на консултант за разработване на Стратегия и Генерален план за преструктуриране на болничната помощ в страната.

Сподели в: