Върни се горе

Във вторник, 12 август, заместник-министърът на здравеопазването д-р Петко Салчев ще се срещне с изпълнителните директори на болнични лечебни заведения с най-тежки финансови проблеми. 

За участие в срещата са поканени директорите на 20 болници: “Пирогов”, “Александровска”, “Света Екатерина”, “Царица Йоанна”, “Св. Иван Рилски”, “Св. Георги” - Пловдив, МБАЛ – Плевен, “Св. Марина” - Варна, СБАЛ на сърдечно-съдови заболявания, областните болници (МБАЛ) на Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Перник, Пловдив, Русе, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен.

На срещата директорите трябва да докладват за причините за натрупаните досега задължения на болницата, която ръководят, както и да представят план за погасяване на задълженията до края на годината.

Към 31 юли 2003 г. общият размер на дългосрочните и краткосрочни задължения на 71-те болници, които получават субсидия от МЗ – университетски, национални центрове и областни болници, е 96 млн. лева. В края на 2002 г. като неразплатени задължения на болниците останаха 45 млн. лева. Т.е. реалното увеличение на дълговете на лечебните заведения през 2003 г. е 51 млн. лева.

От тях 25 млн. лв. са текущи задължения без просрочие, чийто падеж още не е настъпил. Реално “лошите” дългове на болниците, натрупани от началото на 2003 г. досега, са около 26 млн. лева.

През 2002 г. и първото полугодие на 2003 г. нараства броят на преминалите болни, като тази тенденция е особено ясно изразена в големите, университетските болници. В същото време бе намален броят на болничните легла, както и средният болничен престой за един преминал болен (брой дни). В резултат като положителна тенденция МЗ отчита повишаването на общата използваемост на болничната база, интензификацията на болничното лечение и доближаването ни по този показател до европейските норми.

Управлението на дълга на болниците до голяма степен зависи от мениджърските умения на техните директори. Ако правителството вземе решение за отпускане на допълнителна сума за болниците, МЗ няма да предостави средства само на лечебните заведения с най-големи дългове, а ще ги разпредели в зависимост от цялостната работа на болниците. По този начин допълнително финансиране ще получат и болниците без задължения, с цел повишаване на качеството на лечение.

Сподели в: