Върни се горе

Възможностите на Военно-медицинска академия за действия в кризисни ситуации ще бъде по-ефективно използвана за граждански цели, в областта на спешната помощ. Механизмите за това сътрудничество, реда и организацията за взаимодействие уточниха на състоялата се днес, 19 септември, среща министърът на здравеопазването Славчо Богоев и бригаден генерал доц. д-р Стоян Тонев, началник на ВМА. Посещението на министър Богоев във ВМА бе по покана на ген. Тонев.

Целта на договореното сътрудничество е да се усъвършенства системата за оказване на спешна помощ,да се постигне по-добър и ефективен синхрон в оказването й между системите на военната и гражданската медицина, като се използват по-пълноценно възможностите на ВМА. Като краен резултат ще се постигне подобряване на качеството на оказваната медицинска помощ, в интерес на пациентите, коментира министър Богоев.

При необходимост МЗ ще може да използва възможностите на техниката, апаратурата и специалистите от военно-медицинския отряд за бързо реагиране към ВМА, е друго решение от състоялатата се среща. На разположение на МЗ ще са и двата хеликоптера и самолетът на военната санитарна авиация, които вече са оборудвани максимално с необходимото оборудване, съобщи ген. Тонев. Бяха уточнени процедурата и механизмът, при който в оптимални срокове след подадено искане от министъра на здравеопазването до оперативния дежурен на авицацията хеликоптерите и самолетът ще бъдат използвани за оказване на спешна помощ за граждански цели, както и в трансплантационния процес. За спешна помощ ВМА предоставя на МЗ да ползва и 4-те високопроходими реанимобила, с които болницата разполага.

На срещата бяха обсъдени и възможностите за пребазиране на Инфекционна болница в корпуси на територията на ВМА.Договорена бе съвместна дейност между двете лечебни заведения,за да се избегнат дублиращи се звена, да се използва обща медицинска апаратура, да се постигне по-добра ефективност и качество на лечението.

Пребазирането ще се извърши поетапно. Първият се предвижда да стане до края на тази година, тъй като до 70 дни ще приключи пълната реконструкция на корпуса на инфекциознната клиника на ВМА, увериха от ръководството на болницата министър Богоев. Вторият етап се очаква да се осъществи до началото на май 2004 г.

Сподели в: