Върни се горе

Днес, 2 юли, се проведе втората среща между Контактната група на Министерството на здравеопазването, ръководена от заместник-министъра на здравеопазването д-р Матей Матеев, и Контактната група, излъчена от протестиращите медицински специалисти от Многопрофилната болница за активно лечение и спешна медицина „Пирогов”, в която влизат представители на синдикалните и съсловните организации и на клиниките в болницата по решаване на проблемите, възникнали в лечебното заведение.

 След проведения разговор двете страни се споразумяха Министерството на здравеопазването в лицето на министъра на здравеопазването да обяви, считано от 3 юли 2007 г., конкурс за изпълнителен директор на МБАЛСМ „Пирогов”.

До 4 юли Стачният комитет трябва да предложи списък с предложения за членове на Съвета на директорите, които министърът на здравеопазването да има предвид при промяна на Съвета на директорите до 6 юли. Двете страни се договориха в новия Съвет на директорите да не бъдат включвани личности, участвали в управлението на „Пирогов” от 1990 г. насам.

Министърът на здравеопазването ще определи лице от новия Съвет на директорите, което да замества настоящия изпълнителен директор до провеждането на конкурса за длъжността.

Преговорите по основните синдикални искания – статут на болницата, фонд „Работна заплата” и обновяване на материално-техническата база, ще продължат в Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество съвместно с представители на Стачния комитет.

С днешното споразумение Стачният комитет се задължава да прекрати протестните действия и да не предприема стачни действия по време на преговорите по синдикалните искания.

Сподели в: