Върни се горе

Подписването на Националния рамков договор 2004, въвеждането на новия подход за финансиране на болниците и промените в лекарствената политика са основните приоритети в работата на Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса през 2004 г. и в които двете институции ще си взаимодействат. Това подчертаха на съвместна пресконференция на 20 януари министърът на здравеопазването Славчо Богоев и и.д. директорът на НЗОК д-р Иван Букарев.

Първото събитие, което е изключително възлово в системата на здравеопазването, е подписването на Националния рамков договор за 2004 г. Между страните е постигната договорка подписването да стане до края на месец януари и НРД 2004 ще действа от 1 февруари, съобщи министър Богоев, който трябва да преподпише договора, за да влезе документът в сила. За първи път договорът ще бъде подписан възможно най-рано в сравнение с всички предишни години - още през първия месец на годината, подчерта министърът. Вече са обнародвани всички наредби на Министерството на здравеопазването, които регулират дейностите в системата на здравеопазването и имат връзка с НРД, така че от нормативна гледна точка няма пречки пред подписването.

Основната задача, която стои пред нас, е подписването на Националния рамков договор, с чието изпълнение ще бъдат реализирани и основните цели и задачи, поставени пред ръководните органи на здравеопазването в България и всички институции, имащи отношение към здравеопазването на нацията, заяви на първата си пресконференция новият и.д. директор на НЗОК д-р Иван Букарев. Той обори появилите се в публичното пространство опасения и увери, че смяната на оперативното ръководство няма да забави подписването на договора и няма да доведе до срив и проблеми в системата. В понеделник, 26 януари, предстои последното съвместно заседание на управителните съвети на НЗОК, БЛС и ССБ, на което ще бъде утвърден окончателният текст на НРД 2004, съобщи д-р Букарев. След това той ще бъде официално подписан.

Сред основните нови моменти в НРД 2004 е преминаването на отчитането на изпълнителите на медицинска помощ изцяло на електронен носител.За общопрактикуващите лекари и болниците това ще стане от 1 юли, а за изпълнителите на медицинска помощ в лечебните заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ срокът е до 31 декември, след подписване на протокол за технологична готовност.

Една от основните задачи, която заедно ще решават МЗ и НЗОК, е подобряването на системата за снабдяване с лекарства, казаха ръководителите на двете институции.

Само шест от скъпоструващите лекарства, заплащани досега от НЗОК, не са включени в позитивния лекарствен списък и няма да влязат в новия реимбурсен списък на касата, подчерта д-р Букарев. Всички те обаче имат аналози, така че пациентите ще получат необходимите им медикаменти. На 26 януари УС на НЗОК ще утвърди всички документи, свързани с методиката на реимбурсация на лекарствата от касата и критериите за договарянето им за 2004 г. Ще бъдат създадени комисии, които ще одобрят в оперативен срок списъка на лекарствата, заплащани частично или напълно от НЗОК, и след това ще се премине към договаряне на цените с търговците на едро и с производителите на лекарства. До приключване на процедурите по изготвянето на новия реимбурсен списък в сила остава действащият сега списък, обясни директорът на НЗОК. Всички хроничноболни, които имат издадени протоколи за получаване на скъпоструващи медикаменти, ще ги получат. НЗОК разполага с финансовия ресурс и всички необходими нормативни документи за продължаване на действието на реимбурсния списък, така че всички здравноосигурени, имащи правото на съответните лекарства, ще продължат да ги получават, няма никакви основания за безпокойство сред хората, бе категоричен новият директор на НЗОК.

В областта на лекарствената политика Министерството на здравеопазването предвижда обединяване на всички държавни регулации и преминаването им “на едно гише”, за да се избегне бюрокрацията и продължителното чакане на различните видове разрешения и регистрации на лекарствата, обясни министър Богоев. Той съобщи още, че в проект за изменение на Закона за обществените поръчки, подготвян от Министерството на икономиката, са включени предложенията на МЗ за изменение на режима за лекарствата. Целта е обжалването на търговете в съда от неспечелила фирма да не се спира доставката на медикаментите, тъй като те са животоспасяващи и животоподдържащи. Всички обжалвани търгове за лекарствени продукти през 2003 г. са спечелени от МЗ.

Важен момент в здравната реформа през тази година евъвеждането на новата методика за финансиране на болниците, по която Министерството на здравеопазването ще финансира всички държавни и общински болници на базата на отчети за броя на преминалите болни и извършената дейност, заяви министър Славчо Богоев.

Предстои изграждането на информационна система на болниците национално ниво, която ще отчита поименно всеки преминал пациент по диагноза.Това е една много голяма задача, тъй като до момента информацията за извършената дейност се намираше в болничните заведения, а към министерството постъпваше обобщена информация като брой преминали пациенти, общи разходи за тях по различни клиники, по различни диагнози, но не и поименна информация за всеки един преминал пациент поотделно, каза министърът. За първи път се въвежда система, която отчита цялостно дейността на болницата, уточни той. От една страна, това ще повиши капацитета на болниците, които следва да изградят собствени информационни системи, за да може да подават необходимата информация, от друга страна, ще се повиши капацитетът на регионалните здравноосигурителни каси, които ще я събират, обработват и ще извършват контрол върху дейността по клинични пътеки, така и за тази част от финансирането, която се осигурява от държавната субсидия. Това е една подготовка и плавен преход към финансирането на болниците изцяло от НЗОК през 2006 г., каза министър Богоев.

До момента две болници у нас имат изцяло изградена информационна система. Това са Националната кардиологична болница и болницата “Св. Екатерина”. С частично изградени информационни системи са Университетската болница във Варна, Велико Търново и Белодробната болница в София. По проект на Световната банка по договор с НЗОК за събиране на информация от тях са поставени компютри във всички клиники на 30 болници у нас, сред които са болниците в Ямбол, Разград, Смолян и др. В момента се подготвя такава система и в “Пирогов”. Напълно компютъризирана е и Клиниката по анестезиология и реанимация в Александровска болница.

Много са предизвикателствата както към институциите, така и към ръководствата на болниците. Между МЗ и НЗОК ще се сключи договор, който ще регулира отношенията, свързани с информацията от системата, на базата която ще се заплаща за извършена дейност,заяви министър Богоев.

През изминалата седмица се подписаха предварителните договори с общинските болници. На проведената в понеделник, 19 януари, среща с УС на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) бе съгласуван окончателният текст на договора, на основание на който МЗ ще финансира общинските болници, каза министърът. Предварителните договори са подписани със 109 общински болници и във вторник, 20 януари, е преведена субсидията им за месец януари. Седем от общинските болници няма да бъдат финансирани чрез МЗ, тъй като и през 2003 г. те не са получавали субсидия от Министерството на финансите, а са били издържани от собствени приходи на общините. МЗ и НСОРБ създадоха контактна група, която да работи постоянно, за да може да се следи обстановката в общинските болници и да се реагира своевременно.

През тази година ще се подобри цялостната дейност на ТЕЛК, тъй като ще се заплаща на базата на издадено решение. Предвижда се и отделно заплащане на хемодиализата също на базата на извършената дейност, уточни министър Богоев.

Сподели в: