Върни се горе

Днес, петък, 4 януари, заместник-министърът на здравеопазването доц. д-р Петко Салчев се срещна с Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

Работната среща беше по покана на министъра на здравеопазването г-н Славчо Богоев и е продължение на започналия през 2003 г. диалог между ръководствата на МЗ и на НСОРБ по финансирането и развитието на общинските болници.

На заседанието бяха обсъдениметодиката за финансиране на общинските лечебни заведения; финансирането на диспансерите и допълнителното субсидиране на общински болници в отдалечени и рискови райони от Министерството на здравеопазването. Допълнителното финансиране на общинските лечебни заведения е израз на политиката на държавата за подпомагане на рисковите общини и населението в тях и е в съответствие с ПМС № 11 от 19.01. 2005 г. за изпълнението на държавния бюджет за 2005 г.

На срещата беше договорено да бъде създадена съвместна експертна работна група, включваща представители на МЗ и на НСОРБ, която да преразгледа критериите за определяне на болниците в рискови и отдалечени райони. Съгласно разработените критерии тези лечебните заведения ще бъдат допълнително субсидирани от МЗ извън заплащането за дейност по общата за всички лечебни заведения методика.

До края на следващата седмица работната група ще представи в Министерството на здравеопазванетоанализ за извършената дейност и финансовите резултати за 2004 г., достигнатите стойности на приходите и преминали пациенти в общинските болници, както и актуализираните критерии за утвърждаване от министъра на здравеопазването.

На проведената среща представителите на НСОРБ изразиха задоволството си от взаимодействието и подкрепата от страна на МЗ за работата на общинските болници при новия начин на финансиране и готовността за подобряване на здравното обслужване на населението в рисковите и отдалечени райони на страната.

На заседанието беше постигнато споразумение да се проведе втора официална среща между ръководствата на МЗ и НСОРБ, на която ще бъдат финализирани договореностите и ще бъдат утвърдени критериите.

През 2004 г. Министерството на здравеопазването финансираше 109 общински болници. Извън заплащането за дейност по общата за всички лечебни заведения методика през изминалата година МЗ предостави допълнителни субсидии на 45 общински болници в отдалечени и рискови райони.

Сподели в: