Върни се горе

Споразумение за координация и сътрудничество между Министерството на здравеопазването и Национална служба „Полиция” за периода 2006-2007 г. бе подписано днес, 31 януари, от главния секретар на МЗ доц. Красимир Гигов и директора на Национална служба „Полиция” генерал-лейтенант Валентин Петров в присъствието на министъра на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски.

Министерството на здравеопазването и Национална служба „Полиция” ще си сътрудничат на национално и регионално ниво при реализацията на своите отговорности по отношение на сигурността, здравето и живота на гражданите. Като приоритетни в споразумението са определени четири области на взаимодействие.

Двете институции се ангажират да си съдействат в осъществяването на контрол върху производството, преработването, търговията, употребата, съхраняването, вноса, износа, транзита, пренасянето, превозването и отчетността на наркотични вещества и прекурсори.

Предмет на съвместна дейност и контролът на производството, разрешаването за употреба, клиничните изпитвания, употребата, вноса, износа, търговията на едро и на дребно у нас с лекарствени средства, като целта е да се осигури тяхното качество, ефективност и безопасност. Органите на полицията ще съдействат на Изпълнителната агенция по лекарствата и регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве при блокирането и изтеглянето от пазара на лекарства, показали несъответствие с изискванията.

МЗ и Национална служба „Полиция” ще се подпомагат за провеждането на ефективен държавен здравен контрол. Те ще оказват съвместен контрол върху дейността на производители и търговци на едро с храни, ще си съдействат при необходимост от блокиране и изтегляне от пазара на опасни храни. Ще се реализира и съвместен контрол върху търговията на дребно със стоки, имащи значение за здравето на населението (лекарствени продукти, козметични и санитарно-хигиенни средства, химични вещества и др.) Органите на полицията ще оказват необходимата помощ при осъществяването на правомощията на органите на държавния здравен контрол.

Споразумението предвижда и съвместни действия по медицинското обслужване на населението при екстремни ситуации, осигуряването на „зелена светлина” и „зелена линия” за медицинския транспорт.

За реализацията на дейностите на сътрудничество органите на МЗ и на Националната служба „Полиция” ще осъществяват съвместни проверки и ще си оказват взаимно съдействие при упражняване на правомощията на контролните си органи. При необходимост работни групи, включващи представители на двете институции, ще изготвят предложения за усъвършенстване и развитие на нормативната уредба и ще разработват съвместно проекти в тази насока.

От страна на МЗ в изпълнението на подписаното споразумение ще участват Изпълнителната агенция по лекарствата, Националната служба по наркотичните вещества, Регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве и Регионалните центрове по здравеопазване.

Сподели в: