Върни се горе

В Казанлък завърши двудневната работна среща, организирана от Министерство на здравеопазването в партньорство с UNFPA - Фонда на ООН за население, за обсъждане рамката и основните приоритети на Националната програма по сексуално и репродуктивно здраве на Р България за периода 2009-2013 г. Програмата трябва да бъде изготвена до края на месец март т.г. Тя е част от стратегията на Министерството на здравеопазването за обвързване създаването на Център „Фонд за асистирана репродукция” с политики за подобряване на превенцията и предоставяните услуги, гарантиращи физическо, психическо и социално благополучие в сферите, свързани с репродуктивното здраве  на населението у нас.

В работната среща участваха експерти в областта на сексуалното и репродуктивно здраве от Министерството на здравеопазването, медицинските университети, НСИ, НЦООЗ, представители на неправителствени организации и UNFPA.  Направен беше обстоен преглед на здравно-демографското състояние на населението в страната, международния опит и постановки в областта на сексуалното и репродуктивно здраве. Специално внимание в дискусиите беше отделено на нуждите на младите хора от информираност и достъпни услуги. Анализирани бяха честотата и причините за безплодието, организацията и координацията на дейностите, предоставени от институциите и неправителствения сектор, развитието на кадрите и възможностите за ангажиране на мултидисциплинарни екипи за предоставяне на информация, образование и грижи за населението.

По време на дискусиите бяха определени основните стратегически и оперативни цели, целевите групи и Плана за изпълнение на Националната програма, която да поставя акцент върху:

-          намаляване нежеланата бременност и аборта по желание сред младите хора на възраст до 19 години;

-          насърчаване и развитие на семейното планиране;

-          подобряване на здравното състояние на бременните и жените в следродилния период;

-          превенция на безплодието;

      -    връзките между ХИВ/СПИН и сексуално и репродуктивно здраве.

 

 

 

Сподели в: