Върни се горе

След проведена среща по покана на Министерството на здравеопазването между представители на МЗ и Държавната агенция за закрила на детето, двете институции се договориха за съвместно решаване на проблемите с финансирането на специализирани лечебни заведения.

Повод за срещата бе проблемът с финансирането на детската Специализирана болница за рехабилитация в град Котел. След проведените разговори Държавната агенция за закрила на детето се ангажира да подпомогне неговото решаване.

Агенцията ще съдейства издръжката на престоя на децата в санаториума до трайното им извеждане и интегриране в семейна или близка до семейната среда да се поеме от Министерството на труда и социалната политика - на базата на договор между МТСП и лечебното заведение. Дейностите по лечението и рехабилитация ще продължат да се заплащат, както досега, от Министерството на здравеопазването.

По този начин се предвижда двете министерства да поемат съвместно финансирането съответно на социалните и на медицинските услуги в специализираната болница.

Досега лечебното заведение, което е специализирано за рехабилитация на деца с церебрална парализа и неврологични увреждания, е изцяло на издръжка от бюджета на Министерството на здравеопазването. В него в момента има 22 деца, които се лекуват, рехабилитират и отглеждат в болницата продължително време (до година). В предмета на дейността й не влиза изпълнението на социални функции, каквито на практика тя осъществява. В същото време специализираната болница не може да получава средства от бюджета от МЗ като субсидия освен за извършена дейност за преминал болен.

Разделянето на ангажиментите по финансирането между МЗ и МТСП ще допринесе за нормализиране на финансовото състояние на специализираната болница в Котел. То ще покаже и взаимодействието между двете министерства, както и възможностите им за решаване на общите проблеми при други подобни случаи.

Сподели в: