Върни се горе

Необходимите и договорени количества лекарства за онкологични заболявания са разпределени в лечебната мрежа в страната. В рамките на бюджета на МЗ за 2004 г. лекарствата по централна доставка средствата са усвоени изцяло.

На 23 декември на фирмите-доставчици е връчено разпределението на фармарубицин (50 мг и 10 мг), общо 8870 флакона, с което договореното за 2004 г. количество е изпълнено на 100% и задоволява нуждите на болните в страната.

За таксол до 13 декември 2004 г. са направени 2 заявки за по 3 курса за 2,5 месеца, които са изпълнени. Направените от онкодиспансерите заявки след тази дата са разгледани от Комисията по разпределение на скъпоструващи лекарства към МЗ и предстои доставката им в най-скоро време.

Заявените от онкодиспансерите количества таксотер и кампто също са разгледани от комисията и ще бъдат доставени до края на януари.

В изпълнение на лекарствената си политика и в съответствие с действащата нормативна уредба МЗ предприема всички необходими мерки, за да гарантира нормалното снабдяване с лекарства за онкологични заболявания.

Сподели в: