Върни се горе

Министерството на здравеопазването е предприело всички мерки за изясняване на причините, предизвикали смъртта на две родилки от ромски произход в Пазарджик и Пловдив. Това заяви заместник-министърът на здравеопазването д-р Петко Салчев на представителите на ръководствата на Политическа партия “Движение за равноправен обществен модел” и Политическо движение “Евророма”, с които той проведе две срещи днес, 28 октомври.

Д-р Салчев изрази тревогата и загрижеността на ръководството на Министерството на здравеопазването от тези случаи. МЗ обръща сериозно внимание на проблемите на детската и майчината смъртност. Тяхното намаляване и подобряването на детското и майчиното здраве е един от основните приоритети в политиката на МЗ.

Във връзка с двата случая в Пазарджик и Пловдив министърът на здравеопазването Славчо Богоев е разпоредил извършването на проверка от националния консултант по акушерство и гинекология по цялостната организационна схема на медицинско обслужване на бременните и родилките в двата региона, съобщи заместник-министър Салчев на представителите на ромските организации. Целта на проверката е да се анализира цялостното провеждане на наблюдението и обслужването на бременните жени и родилките в двете области - от личния лекар и АГ-специалистите в извънболничната специализирана медицинска помощ до болничната помощ.

Проверката се провежда съвместно с контролните органи на Министерството на здравеопазването и районните центрове по здравеопазване в Пазарджик и Пловдив.

Докладът на националния консултант трябва да бъде готов до 15 ноември. След заключенията в него ще бъде извършена цялостна проверка на работата на двете лечебни заведения, в които са смъртните случаи – МБАЛ, Пазарджик и МБАЛ “Св. Мина”, Пловдив. При установяване на нарушения в лечебния процес в тях ще бъдат предприети съответните мерки, заяви д-р Салчев.

Заместник-министърът на здравеопазването заяви, че материалите по двата случая се намират в съответните компетентни органи – следствие и прокуратура в Пазарджик и Пловдив, които извършват необходимите действия по тях. В Окръжната следствена служба в Пазарджик и в Окръжната прокуратурата в Пловдив ще постъпят и резултатите от съдебно-медицинските експертизи, които се извършват от националния консултант по съдебна медицина. Очаква се експертизите да са готови до края на месеца.

Представителите на ромските организации бяха запознати с осъществяваните медицински и образователни проекти, насочени към хората в неравностойно положение и в частност в районите с компактно ромско население.

Сподели в: