Върни се горе

Пакетът с нормативни документи, необходими за водене на преговорите и сключване на Националния рамков договор 2005 като цяло е готов, няма основания за забавянето на подписването му, което очакваме да стане до края на тази година. Това съобщи министърът на здравеопазването Славчо Богоев.

В сряда, 20 октомври, в Министерството на здравеопазването по покана на г-н Богоев се състоя среща на ръководството на МЗ с представители на управителните съвети на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Българския лекарски съюз (БЛС). На нея бяха обсъдени въпроси, свързани с разработването и подписване на НРД 2005 г.

Наредбите на МЗ, които са основа за НРД, не се променят съществено, въвеждат се само някои корекции. Основната промяна е, че нормативните актове се прекодират – от кодовете на болестите по ІХ-тата ревизия на Международната класификация на болестите, която се прилага в момента, към Х-та ревизия, която ще действа от 1 януари през 2005 г. Чрез тях системата ще подава по обширна и точна информация за извършената дейност и резултатите от нея. Приключи прекодирането на Наредба 28 за диспансеризацията и профилактичните прегледи, в момента се извършва прекодиране на Наредба 25 за заболяванията, лекарствата за които НЗОК заплаща частично или напълно. Документите ще бъдат обнародвани в най-скоро време.

По Наредба 28 е получена пълна подкрепа от представителите на БЛС. На срещата в МЗ е заявено, че лекарите са овладели нейното прилагане през тази година и че няма нужда регламентираните в нея правила да се променят.

В Наредба 29 за основния пакет дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК, ще има частични промени. По предложение на министър Богоев в пакета за специализираната извънболнична помощ ще се включат дейности по онкология. Предстои да се уточнят клиничните пътеки, които ще бъдат включени в основния пакет за болнична помощ. Постигната е договореност до понеделник (25 октомври) ръководствата на НЗОК и БЛС да обсъдят кои заболявания ще бъдат заплащани от касата през 2005 г. и да представят своето предложение на министъра на здравеопазването за включване в наредбата.

Сподели в: