Върни се горе

Министерството на здравеопазването беше отличено с награда за приложението на ГИС технологията в създаването и разработването на Националната Здравна карта. Отличието беше връчено на церемония в НДК по отбелязването на юбилейния Десети Световен ден на Географските Информационни Системи. С него се отличават организации в България, които през изминалата година са постигнали стратегически резултати в прилагането на ГИС технологиите за обоснована държавна политика.

В поздравителния адрес на министъра на здравеопазването д-р Евгений Желев до организаторите на проявата се подчертава важната роля на географските информационни системи при прилагането на новите технологии и подходи за реализацията на обществено значими проекти. В областта на здравеопазването тези технологии предоставят мощни модерни средства за събиране, съхранение и интегриране на здравна информация  и подпомагат процесите на анализиране, визуализиране и формулирането на ефективни и работещи управленски решения. Това има определящо значение за създаването на Националната здравна карта, която е ключов документ за оптимизирането на цялата здравна система и цели подобряването достъпа на гражданите и качеството на здравните услуги, се изтъква в поздравителния адрес на министъра на здравеопазването.

Сподели в: