Върни се горе

Заместник-министърът на здравеопазването доц. д-р Петко Салчев и директорът на Изпълнителната агенция по трансплантация (ИАТ) д-р Янко Начков проведоха днес, 26 май, среща с представители на болниците – донорски бази в страната и техните координатори по донорство, на която обсъдиха възможностите за активизирането на националната донорска мрежа.

Срещата се провежда в изпълнение на решение на ръководството на МЗ за подобряване и развитие на донорската и трансплантационната дейност у нас като част от реализирането на Националната програма за трансплантации. По време на първата среща, която бе проведена преди месец, министърът на здравеопазването Славчо Богоев и ръководството на МЗ обсъдиха с директорите на болниците – трансплантационни центрове, възможностите за подобряване на дейността по присаждане на органи. Целта на днешната среща с директорите на болниците – донорски бази, е подобряване на дейността по вземане на органи и активизиране на националната донорска мрежа.

В момента тя обхваща 17 лечебни заведения, които имат удостоверение от ИАТ за извършване на дейности по вземане на органи от човешки труп.

На срещата бе обсъдено изпълнението от болниците на условията по договорите за финансиране на дейностите по експлантация на органи, което за първи път бе регламентирано с методиката на МЗ за субсидиране на лечебните заведения през 2005 г. и е в сила от 1 януари 2005 г.Заплащането за вземане и присаждане на органи е израз на следваната от МЗ политика за финансиране на болниците за конкретно извършена дейност.

Съгласно този ред, осигуряването на органи за трансплантация (донорски центрове, координатори по донорство и др.) се заплаща от ИАТ по сключени договори между изпълнителния директор на ИАТ и лечебните заведения – донорски центрове, както и с екипите на координаторите по донорство. До момента ИАТ има договори с 4 болници – МБАЛСМ “Пирогов”, МБАЛ “Царица Йоанна”, МБАЛ “Свети Георги”, Пловдив и МБАЛ-Шумен.

На срещата бе констатирано, че като цяло лечебните заведения изпълняват договорите, но е необходимо да се подобрят организационните връзки между тях и ИАТ при подаването на информация и нейната координация. За усъвършенстване на работата им бе обсъдено създаването и въвеждането на стандартни процедури в лечебните заведения при органното донорство и засилване на контрола на ИАТ върху тяхното спазване.

В Националната програма по трансплантации, финансирана от МЗ, е планирано на базата на методиката за финансиране да бъдат възстановени разходите на болниците за не по-малко от 50 донорски случая до края на 2005 г. Ако този брой бъде надхвърлен, ще бъдат осигурени допълнителни резервни средства.

Сподели в: