Върни се горе

Наредба за имунохематологична диагностика на всяка единица дарена кръв, на пациенти и бременни жени за първи път ще регламентира изикванията за тези изследвания в страната, съобщи на редовната пресконференция днес министър Божидар Финков. Наредбата определя в кои лечебни заведения се извършва тази диагностика, на какви критерии трябва да отговарят лабораторните тестове и консумативи, и условията, при които ще се извършва.

Имунологичната диагностика е съвкупност от изследвания за определяне на кръвногруповата характеристика на кръвта, на антигените и антителата на кръвните клетки и кръвната плазма. Целта е прецизното определяне на кръвната група на дарителите на кръв, което се извършва само в транфузионните центрове, които разполагат с високотехнологично медицинско оборудване, квалифицирани специалисти и с висококачествени тестове и консумативи. Бременните и пациентите, които се нуждаят от кръвопреливане и кръвни компоненти могат да бъдат изследвани и в отделенията по трансфузионна хематология към многопрофилните болници или в медико-диагностични лаборатории, които отговарят на определени стандарти за трансфузионна и клинична хематология.

С новата наредба страната отговаря на директивата на Съвета на Европа за събиране, диагностика, преработка, съхранение и разпространение на кръв и кръвни компоненти от 2000 г.. Според директивата всички страни–членки и кандидат-членки на Европейския съюз е необходимо да извършват задължителна имунохематологчна диагностика на всяка единица дарена кръв, на пациенти и на бременни.

Министър Божидар Финков съобщи, че наредбата кореспондира пряко с бъдещите промени в Закона за кръводаряване и кръвопреливане.

Сподели в: