Върни се горе

Министерството на здравеопазването увеличи определената субсидия за дейността по отдих и лечение на ветераните от войните от 180 на 375 лв.  За тази цел е коригирана Методиката на МЗ за реда за субсидиране на лечебните заведения за болнична помощ с държавно и общинско участие през 2008 г. Досега Министерството на здравеопазването заплащаше на „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД средна стойност в размер на 180 лв. за отдиха и лечението на ветераните от войните един път годишно. 

С увеличената сума се дава възможност за настаняване на ветераните от войните в стая І-ва категория за 15 дневно лечение, каквато продължителност на престоя е необходима за провеждане на пълноценен курс рехабилитация и физиотерапевтични процедури. Поправката е в съответствие с изискванията на Правилника за прилагане на закона на ветераните на войните, съгласно който държавата и обществото полагат особени грижи за защита на моралните и социалните интереси, престижа и достойнството на ветераните от войните.

Сподели в: