Върни се горе

    Министерството на здравеопазването одобри целева субсидия в размер на 35 хил. лева за съвместното финансиране на проект за реконструкция на водопроводната мрежа на МБАЛ Добрич АД . Останалата сума ще бъде осигурена от швейцарския консорциум “Георг Фишер” и община Добрич.

    По предварителна информация, швейцарската страна осигурява по проекта 210 000 швейцарски франка, във връзка с лошото състояние на водопроводната мрежа в болницата. От българска страна се очаква съфинансиране на проекта в частта “Технико-икономически параметри”.

    От 10 години Многопрофилна болница за активно лечение Добрич има традиционно сътрудничество по линия на Българо-Швейцарското междуболнично партньорство гр.Шафхаузен. Швейцарската страна подпомага дейността на болницата, дарявайки диагностична и лечебна медицинска апаратура, медикаменти, консумативи и работно облекло. По линия на междуболничното партньорство, много лекари и среден медицински персонал са преминали през курсове за квалификация.

Сподели в: