Върни се горе

В момента в Наказателния кодекс не са предвидени санкции срещу незаконното разпространение на лекарства. Министерство на здравеопазването ще предприеме законодателни инициативи при промени в кодекса, тъй като това може да крие изключително тежки последици за здравето на хората, съобщи на редовната пресконференция на ведомството министърът на здравеопазването доц. д-р Божидар Финков.

От началото на годината Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерство на здравеопазването е установила, че 13 аптеки в градовете София, Варна, Приморско, Кюстендил, Карнобат, Сливен, Пазарджик, Созопол, Несебър работят без разрешително за дейност, отбеляза нейният директор д-р Борислав Борисов. Наложени са също така глоби на аптеки, в които работи само помощник-фармацевт, за неправилно съхранение на лекарства и отпускане без рецепта на медикаменти, които следва да се отпускат по лекарско предписание. Най-сериозен проблем представляват рецидивиращите нарушения по Южното Черноморие, където за периода 2001-2003 г. са открити едни и същи обекти за търговия на дребно с лекарства, които работят независимо от издадените заповеди за прекратяване на дейността, както и при влезли в сила наказателни постановления, отбеляза д-р Борисов. Той допълни, че изключително тревожна е ситуацията с дрогериите, при които масово се извършват сериозни закононарушения. Някои се разкриват като дрогерии, а започват работа като аптеки. Такива нарушения са установявани нееднократно, особено в по-малките населени места и в близост до курортните комплекси. При проверките е констатирано, че продават антибиотици, наркотични продукти, има и случаи на оказване на медицинска помощ в някои от тях. Контролните органи са установили разпространение на фалшиви хормонални препарати и лекарства за хипертония в някои аптеки и дрогерии, които могат да причинят тежки увреждания на здравето.

До края на лятото не се очаква дефицит на лекарства на пазара заради въвеждането на добрата производствена практика (GMP) у нас, съобщи д-р Борислав Борисов. За да не се допусне дефицит през есента, Изпълнителната агенция по лекарствата ежедневно оказва помощ на производителите, за да се спазят сроковете за въвеждането на GMP. До края на лятото предстои да бъдат открити още четири нови цеха за производство на лекарства, които да отговарят на изискванията на добрата производствена практика, в Сандански, София, Пловдивско и в Северозападна България, обобщи д-р Борисов.

Сподели в: