Върни се горе

Това решиха днес на среща министърът на здравеопазването доц.д-р Божидар Финков и представителите на на Българска асоциация за закрила на пациентите - г-н Пламен Таушанов, председател на асоциацията, и г-жа Таня Димитрова, член на Управителния съвет. Главата “Права и задължения на пациентите” от разработвания Закон за общественото здраве е поводът е да се потърсят отправни точки за сътрудничество и съвместна работа между министерството и неправителствените организации в областта на здравеопазването.

Пациентите имат право на информация относно целта на лечението, очаквания резултат и крайната прогноза. Те трябва да са на ясно с потенциалните рискове, произтичащи от предлаганите диагностично-лечебни методи, включително страничните ефекти и нежелани лекарствени реакции.

Министър Финков обясни, че пациентът има и задължения, които е длъжен да спазва. Той съощи, че разчита в дискусията да се включат много граждани, лекари, представители на правителствени и неправителствени организиции. Допълнително ще бъдат уточнени датата и мястото на дискусията.

Сподели в: