Върни се горе

На 18 декември   Министерството на здравеопазването  съвместно с УНСБАЛ „Св. Екатерина” проведе Предварителен информационен ден по Втора програма на Общността за действие в областта на здравето (2008-2013). Подобна проява се провежда за първи път в страна- членка на Европейския съюз.  Програмата на Общността за действие в областта на здравето предвижда подобряване на здравната сигурност на гражданите, промоция на здраве, включително намаляване на неравенствата в здравеопазването, създаване и разпространение на здравна информация и знание. С провеждането на Предварителния информационен ден Министерство на здравеопазването се стреми да създаде по-добри условия за  българските организации, работещи в областта на здравеопазването, преди официалната обява за подаване на проектни предложения.   

В рамките на предварителния информационен ден бяха презентирани приоритетните области на Работния план за 2009 г, както и указания за успешна подготовка на проекти. Във форума участваха представители на медицинските университети в България, на националните центрове към МЗ, Столична община и неправителствени организации,  работещи в сферата на здравеопазването. Представени бяха мрежи от организации, успешно кандидатствали по програмата, нови подходи за намиране на партньори, новата база данни за търсене на вече реализирани проекти.   Широк интерес предизвика тематиката, презентирана от Георгиос Маргетидис – експерт в Европейската комисия, относно финансови инструменти и бюджетирането на проектите като един от ключовите критерии за тяхната оценка. За реализацията на целите на Предварителния информационен ден успешни български проекти  представиха доц. д-р Румен Стефанов, председател на Българска Асоциация за Промоция на Образование и Наука и д-р Радосвета Стаменкова, председател на Българска асоциация за семейно планиране и сексуално здраве.

Презентации:

• Приоритетни области на Работния план за 2009 г. 
• Съвети за успешна подготовка на проекти 
• Мрежи от организации, успешно кандидатствали по програмата
• Финансови механизми
• Бюджет
• Презентации на успешни български проекти:
   - Доц. Стефанов, Българска Асоциация за Промоция на Образование и Наука  
   - Д-р Стаменкова, Българска асоциация за семейно планиране и сексуално здраве
• Презентация с обща информация по Втора програма на Общността за дейстиве в областта на здравето (2008-2013 г.)

Сподели в: