Върни се горе

   В рамките на сегашната Мисия на Световна банка разглеждаме възможности за оптимизиране на проекта “Подкрепа за здравната реформа”, по който в момента работим, съобщи заместник-министър Славчо Богоев на редовната пресконференция на ведомството днес. Той разгледа възможността да бъдат пренасочени част от финансовите средства по това споразумение /към 10 млн. щ.д./ към инвестиционен револвиращ фонд за болничния сектор, който да е в помощ на лечебните заведения, които се нуждаят от ново технологично оборудване, ремонти и др.

   Първият петгодишен проект, стартирал през 1996 г., приключи с висока оценка, дадена от Мисията на Световна банка, каза г-н Богоев. Той обобщи основните компоненти, по които е работено досега, както и резултатите от цялостната дейност.

   По линия на проекта са определени приоритетите при разпределението на финансовите средства на базата на заболеваемостта в страната, разработена е национална стратегия за реформата и план за действие, насочен към оптимизиране и рационализация на здравната система.

   В подкрепа на преструктурирането на основните здравни услуги – създаване и обезпечаване на институцията “общопрактикуващ лекар”, медицинско оборудване са получили 1789 общи практики. По думите на г-н Богоев, това покрива цялата селска мрежа, особено най-непрестижните отдалечени райони на страната, ромските квартали и малките градчета. За тези дейности са разпределени 14, 525 500 щ.д.

   В сътрудничество с общините са ремонтирани 386 общи практики, създадени са отлични условия за работа на много добри медицински специалисти.

   Г-н Богоев обясни, че успоредно с подготовката и оборудването на практиките 750 медицински сестри и 1072 общопрактикуващи лекари са преминали през специализирани курсове на обучение.

   По третия компонент на проекта е реорганизирана и рационализирана националната система за спешна медицинска помощ, съобщи заместник-министър Богоев. 13 340 100 щ.д. са разпределени за ремонтни дейности на 173 обекта – областни и общински центрове по спешна медицинска помощ, оборудвани са 205 реанимобила за спешните медицински екипи и 45 санитарни автомобили за спешни долекарски и транспортни екипи. Освен това, медицинско оборудване са получили 28 центъра за спешна медицинска помощ и 126 спешни сектора, разположени на територията на общинските болници. Изградена е система за непрекъснато наблюдение и контрол на 200 санитарни автомобили. За подобряване и постигане на по-голяма адекватност в оказване на спешна помощ 1318 лекари, 2038 медицински сестри и 1183 шофьори от центровете са завършили курсове в рамките на проекта, обясни г-н Богоев.

   По четвъртия компонент за трансфузионна хематология, чийто бюджет възлиза на 10 632 000 щ.д., са реконструирани и оборудвани пет регионални и един национален център .Осигурено е висококачествено медицинско оборудване за преработка и съхранение на кръв и кръвни продукти, според европейските стандарти, софтуер и хардуер за изграждане на информационна система, както и 27 автомобили за нуждите на екипите за събиране на кръв.

Сподели в: