Върни се горе

Разработваният Закон за обществено здраве беше основна тема на провелата се у нас международна конференция по проблемите на законодателството на Европейския съюз и страните-членки в областта на общественото здраве.

 Своето мнение по отношение на българския Проектозакон за обществено здраве изказаха и редица международни специалисти, сред които почетният директор към Европейската комисия Александър Бърлин, д-р Гуджон Магнусон от Регионалното бюро на СЗО за Европа, Майкъл Хюбел от дирекция “САНКО” на Европейската комисия и др. Една от основните препоръки е да се регламентират по-ясно отговорностите на всички министерства към здравните проблеми на страната, каза г-н Александър Бърлин. Министърът на здравеопазването доц. Божидар Финков подчерта, че отговорността за здравето на населението трябва да бъде поставена на по-високо ниво и да бъде ангажимент както на правителството и отделните министерства, така и на органите за местно самоуправление, институциите, неправителствените организации и отделните граждани.

В Проектозакона се акцентира върху промоцията на здравето и профилактиката на заболяванията, гаранциите за качество на медицинската помощ и достъп до медицински услуги, съобщи проф. Михаил Попов, директор на Центъра по обществено здраве. Специално внимание се обръща на здравето на отделни рискови групи, на детското здраве, репродуктивното здраве, генетичните заболявания и др. Законът регламентира също така правата и отговорностите на медицинския персонал, упражняването на медицинска професия и признаването на дипломите, както и упражняването на алтернативни методи на лечение.

Отделни глави от Закона са развити в повече детайли поради факта, че на този етап в законодателството липсват някои малки закони, които регулират отделни страни на системата на здравеопазване като Закона за кръвта и кръвните продукти, Закона за психичното здраве, Закона за репродуктивното здраве и др.

Сподели в: