Върни се горе

   Министерство на здравеопазването подготвя Наредба за условията и реда за допускане на тютюнопушене на обществени места

   Изготвяната наредба не допуска тютюнопушенето в сградите и територията на детските и учебни заведения за лица до 18 години и в сградите на лечебните и здравни заведения, обясни д-р Цвета Тимчева - национален координатор по проблемите на тютюнопушенето на проведената днес пресконференция по повод Световния ден без тютюнопушене – 31 май. Отговорността за спазването на определените изисквания се носи от ръководителите на обектите, а контролът по изпълнението се осъществява от органите на Държавния санитарен контрол.

   Тютюнопушенето на обществени места ще се допуска само при условие, че се извършва в специално предназначени за това помещения или зони с общообменна смукателна вентилация и с трайна маркировка “място за пушене”, поясни националният координатор . Данните на Световната здравна организация сочат, че пушачите у нас са 49% от пълнолетното население и 50% от децата между 15 и 16г., като по-висок е процента на момичетата.

   Според д-р Тимчева е необходимо увеличаване на размера на санкциите, налагани при нарушение на определените законови изисквания.

   Д-р Тимчева допълни, че се разработва Проект на Европейска стратегия за контрол на тютюневите изделия (2002-2006г), развиваща се в три работни плана за действие. В стратегията се упоменават мерките, който ще се взимат в тази област: намаляване търсенето на тютюневи изделия от потребителите, засилване мерките за опазване на околната среда от тютюнев дим, забрана на рекламите и намаляване достъпа на младите хора до тютюневи изделия, намаляване постепенно на субсидиите за тютюнопроизводство, унифицирана система за контрол и др. Предвижда се и създаването на центрове за консултиране на хората, които искат да откажат тютюнопушенето. СЗО предвижда Стратегията да се прилага съобразно конкретните условия в страните членки.

   Последният ден от месец май е определен от СЗО като Световен ден без тютюнопушене. Тази година неговото мото е“Спорт без тютюнев дим”.

   Важно ключово послание от инициативата на СЗО е да се подпомогнат младите хора в избора на здравословен начин на живот и да им се даде възможност да опазят здравето си.

Сподели в: