Върни се горе

През месец ноември започва конкурс по инвестиционна програма, свързана с оборудването на 20 – 22 болници по пет модула (кардиология, интензивни отделения, еднодневна хирургия, дребна медицинска апаратура, ремонти с цел енергоспестяване). Модулите отговарят на основните насоки на Националната здравна стратегия и лечението на приоритетните заболявания.

Основните критерии при избора на лечебните заведения са техните потребности и подготвеността на персонала, който трябва да си служи с апаратурата, за която кандидатства.

Със средствата, отпуснати за тези модули, ще се подпомогне оборудването на интензивни отделения и изграждането на съвременни кардиологични клиники.

Сподели в: