Върни се горе

Става дума за мащабен проект, който се състои от няколко компонента, свързани с реформата в първичната и болничната помощ. Инвестиционната програма съдържа няколко модула (инвазивна диагностика, инвазивно отделение, модул, свързан с дребното медицинско оборудване, строителен модул и еднодневна хирургия).

Предвижда се въвеждане и внедряване за първи път в България на еднодневната хирургия, която функционира в редица страни и спестява много средства. Тя отделя потока от пациенти, които са по- леки случаи и могат да се оперират и изпишат в рамките на един ден и по-тежките случаи, които се нуждаят от предоперативно и следоперативно лечение.

Разпределянето на средствата по инвестиционната програма ще става чрез краткосрочно кредитиране. Това е една реална възможност да се подобри състоянието на редица болници, които поради намаляването на капиталовите разходи и на инвестициите в последните години са в доста тежко състояние.

Тази инвестиционна програма въвежда нов начин на финансиране, който е алтернатива на историческото, административно разпределение на инвестициите, т.е. не държавата решава къде да инвестира, а това се прави на фона на една пазарна среда чрез конкурс. Очакван резултат е разработването на действащ модел за бъдещо финансиране на болниците през следващите две години, което ще доведе до стабилизиране на тяхното финансово състояние и повишаване на качеството на медицинските услуги вследствие на направените инвестиции.

Сподели в: