Върни се горе

   Центърът ще бъде обособен в Специализираната болница за активно лечение по детски болести - София. Клиниката по детска гастроентерология към болницата е основно звено за диагностициране и лечение на децата с хронични чернодробни заболявания в национален мащаб.

От 1994 до 2002 г. чрез нея е реализирана чернодробна трансплантация на 12 деца с хронични заболявания на черния дроб с различна етиология. Трансплантациите са извършени предимно в Университетската хирургическа клиника Епендорф, гр.Хамбург, Германия. Следтрансплантационното наблюдение се провежда в диспансера на чернодробно трансплантираните в университетската педиатрична болница.

Всички чернодробно трансплантирани до момента български деца са в много добро състояние. Болницата разполага с квалифицирани специалисти, които успешно реализират програмата за уеднаквяване на протоколите за пред и следтрансплантационно наблюдение на децата с чернодробна недостатъчност. Новият център, който в момента се изгражда ще реши много от проблемите при децата с чернодробна трансплантация.

Сподели в: