Върни се горе

   Министерство на здравеопазването няма да допусне по никакъв начин нарушаване на нормалното снабдяване на страната с ваксини.    Във връзка с коментари в публичното пространство по повод проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на ваксини и биопродукти за календарната 2002 г., Министерство на здравеопазването изразява следното становище:

   На 15.03.2002 г. е проведена открита процедура за доставка на ваксини и биопродукти за 2002 г. , в съответствие с изискванията на закона. Комисията по провеждане на обществената поръчка към МЗ се е придържала към предварително утвърдените и еднакви за всички участници условия и документация. Предложенията са оценявани комплексно, като основни критерии при оценяването са определени единична цена и качество. Утвърдени са и допълнителни критерии - срок на плащане и срок на доставка. Всеки един от утвърдените критерии е със съответен коефициент на тежест, като най- важен е този за критерия цена. В комисиите се включват водещи експерти от съответната област, както и юристи, икономисти и други медицински специалисти. Работата на комисията е прозрачна и всички участници са получили достъп до протоколите за оценка на предложенията.

   Предложението на фирма “Авентис Пастьор”, оспорваща обективността на проведената процедура, за жива орална полиомиелитна ваксина, не е оценено на първо място, поради факта, че не отговаря на предварително обявените изисквания за количество на доставките, което означава, че фирмата не може да достави необходимите количества за периода март- юни. Това би нарушило непоправимо изпълнението на Имунизационния календар.

    Офертата на същата фирма за доставка на ваксина срещу морбили- паротит- рубеола е класирана на второ място. Конкурентната фирма е предложила по-добри параметри – остатъчен срок на годност на продукта и срок на плащане, което формира по-висока комплексна оценка.

   Предложението на Авентис Пастьор за ваксина срещу бяс е класирано на първо място и вечe е сключeн договор за доставка.

   Пред вид изложените факти, Министерство на здравеопазването счита, че изнесеното в публичното пространство е непроверено и неточно.

   За да се предотврати негативното отражение върху епидемиологичната ситуация и застрашаването здравето и живота на българското население, Министерство на здравеопазването предприема всички необходими мерки и няма да допусне нарушение на ритмичността в снабдяване на страната с ваксини.

   По отношение на информацията за липсата на противобясни ваксини в столицата Министерство на здравеопазването съобщава, че няма причини за безпокойство сред гражданите. Столичният Кабинет за противобясна имунизация към Първа градска болница е получил вчера 50 флакона ваксина, като утре /петък, 12.04./ ще бъдат осигурени допълнително още 200. Министерство на здравеопазването няма да допусне опасност за здравето и живота на нито един български гражданин.

Сподели в: