Върни се горе

Във връзка с разпространени в публичното пространство изказвания относно смяна на мажоритарния собственик на капитала на Многопрофилната болница за активно лечение „Св. Анна” АД, Варна, Министерството на здравеопазването заявява, че не са обсъждани и не се предвиждат никакви промени в собствеността и статута на областните болници.

Министерството на здравеопазването е собственик на 51% от капитала на всички областни болници, каквато е и „Св. Анна” АД, Варна, останалите 49% се поделят между общините в съответната област.

Разработените Национална здравна стратегия и Национална здравна карта не предвиждат преотстъпване на областните болници на общините, на чиято територия се намират (в случая – на община Варна, каквито искания се изказват от представители на Общинския съвет в града).

Държавата чрез Министерството на здравеопазването запазва своя ангажимент към развитието на областните болници. Те са включени в предложения забранителен списък за приватизация. Областните болници заедно с университетските – общо 49 лечебни заведения, бяха одобрени от Съвета за координация, контрол и изпълнение на инфраструктурни проекти с национално значение за финансиране от европейските структурни фондове, като кандидатстват с проекти по Оперативна програма  „Регионално развитие”.

През 2007 г. Министерството на здравеопазването е инвестирало 14 млн. лв. за ремонт и обновяване на сградния фонд на областните болници, което допринася за повишаване качеството на лечение на пациентите в тях.

Сподели в: