Върни се горе

Министерството на здравеопазването изготви препоръки за основните принципи, които трябва да залегнат в Националния рамков договор за 2004 г., които ще представи на договарящите се страни – НЗОК и двете съсловни организации на лекарите и стоматолозите, до края на следващата седмица. Това съобщи министърът на здравеопазването Славчо Богоев, който на пресконференция представи вижданията и позицията на министерството за НРД 2004. Очаква се преговорите по изработването на новия рамков договор да започнат след 25 септември.

Националният рамков договор е изключително важен за нас, защото той е един от основните инструменти за реализиране на националната здравна политика и регламентира обхвата, вида, обема, цените и качеството на медицинските и стоматологичните услуги, които хората получават. Така министър Богоев аргументира своята позиция на активно ангажиране с подготовката на рамковия договор. НРД влиза в сила само след приподписването му от министъра на здравеопазването, а с това си действие министърът гарантира, че договорът съответства на националните здравни приоритети и националната здравна стратегия, уточни още той.

Точно затова още преди началото на преговорите министър Богоев изложи позицията на институцията, която е отговорна за националната здравна политика. Той изрази увереността си, че договарящите се страни максимално ще се съобразят с отправените им препоръки. С НРД 2004 ние искаме да се усъвършенства здравната система, да се постигне по-добър баланс между интересите на здравноосигурените и на изпълнителите на медицинска и стоматологична помощ, и като краен резултат да се осигури по-добро здравеопазване за хората, заяви министърът. Той подчерта, че основната задача на Националния рамков договор 2004 е да извърши важни промени в системата на здравеопазване, така, че обществото да получи по-добро здравно обслужване.

Един от основните принципи, които министър Богоев очаква да види реализирани в НРД 2004, е повишаване на критериите за качество в болничната помощ. Това означава в рамковия договор да се завишат изискванията към болниците, които могат да сключват договор с НЗОК. Министерството предлага болниците, които при акредитацията са получили оценки “лоша” и “условна” (т.е. нула или една звезда), да нямат право да сключват договори с НЗОК за изпълнение на клинични пътеки. Според НРД 2003 само болниците с лоша оценка не можеха да сключват договори с касата.

Към 1 август 2003 г. 13 лечебни заведения са получили оценка “лоша”, а 7 – “условна”, сочат данните на МЗ.

НРД 2004 трябва да гарантира изпълнението на изискването в Закона за здравното осигуряване за отпадане на районирането на болниците и да не въвежда никакви ограничения, каза още министърът. Пациентите ще имат пълна свобода на избор на лечебно заведение и лекар през 2004 година. Това е един много важен елемент от реформата, тъй като по този начин организационните и контролни функции на държавата и на НЗОК, осигуряващи качеството на медицинските услуги, се съчетава с личния критерий на всеки един пациент, който има право да избере не само своята болница, но и своя лекар, подчерта министър Богоев.

Министерство на здравеопазването ще предложи през 2004 г. да се въведат клинични пътеки за определена група заболявания. Опитът показва, че когато една област от медицината или заболявания от определена група се разработят и внедрят като клинични пътеки изцяло, това позволява както болницата, така и отделението или клиниката, специализирани в тази дейност, да преминат на самоиздръжка. Промяната ще затвори и цикъла на лечение и ще допринесе за по-доброто качество на медицинското обслужване. МЗ предлага да се въведе и нова клинична пътека за диализата при хроничните случаи.

Министър Богоев съобщи, че в момента се преразглежда Наредбата за диспансеризация, за да се осигури по-добро наблюдение на хроничноболните. Според него трябва да се дефинират по-точно диагнозите, степента на тежест за определени заболявания, честотата на прегледите и изследванията.

Министерство на здравеопазването подкрепя НЗОК в искането с новия рамков договор да се въведе задължителен електронен обмен на данни в доболничната помощ. Препоръката е през следващата година всички общопрактикуващи лекари, специалисти и стоматолози да бъдат задължени да предават по електронен път информация за дейността си. Това ще позволи цялата база данни на НЗОК да бъде оперативна и да се оптимизират разходите, допълни министър Богоев.

Сподели в: