Върни се горе

Министерството на здравеопазването включи в Методиката за финансиране на преобразувани лечебни заведения за болнична помощ с държавно и общинско участие отделението за остри психиатрични разстройва към МБАЛ „Христо Ботев” – Враца и отделението за остри психиатрични разстройства в тежък стадий към МБАЛ-Казанлък. Двете отделения бяха разкрити по Проект на Програма ФАР – Деинституциализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи.

Реформата в областта на психичното здраве е сред основните задачи в политиката на Министерството на здравеопазването. Тя е насочена към намаляване на институционалната зависимост на лицата с психични разстройства, интеграция и равнопоставеност на психиатричната помощ с останалите медицински направления, преминаване към грижи и услуги за психично болните в общността и хуманизиране на лечението им.

В рамките на първата фаза на проекта, която е на стойност близо 1,7 млн. евро, са проведени търгове и е финансирано разкриването на отделения за остри психични разстройства в 3 многопрофилни болници за активно лечение - във Видин, Враца и Казанлък.

По линия на първа и втора фаза на проекта е спечелено финансиране за изграждане на дневни центрове със защитени жилища и информационен център в психиатричните диспансери в Добрич и Русе, психиатричните болници в Раднево, Церова кория, Царев брод и Ловеч, и в УМБАЛ „Александровска”. Финансирано е разкриването на клиники по детско-юношеска психиатрия в УМБАЛ “Александровска”, София и УМБАЛ “Света Марина”, Варна. Предвидено е и обучение по психосоциална рехабилитация и психиатрично сестринство по актулизирани в рамките на проекта учебни програми. Целта е да се осигури краткотрайно болнично лечение при добри условия, след което лицата с психиатрични разстройства се насочват за извънболнично лечение и услуги в общността, близко до естествената им социална среда.

Сподели в: