Върни се горе

   От тази година Министерство на здравеопазването финансира лечебните заведения за дейности, заяви днес на редовната пресконференция на ведомството министър Божидар Финков.

Министърът поясни, че новият начин на финансиране създава действителна равнопоставеност на болниците при управление на финансовия ресурс и те ще могат да планират разпределението на средствата. Това ангажира ръководствата на болниците да оптимизират структурата и необходимия персонал, съобщи доц.Финков, и допълни, че финансирането за дейности определено ще подобри качеството на лечението на пациентите, ще провокира адекватен и добър мениджмънт, предоставяне на странични услуги и дейности, използване на целия капацитет на болницата.

   Според министър Финков, някои директори неточно приемат новите изисквания и говорят за десет процентно съкращение на болничния персонал. Министърът подчерта, че в договорите за финансиране на болниците, т.н. разчетна численост на персонала, е само ориентировъчна и незадължителна. Тя може да нараства или да намалява и не означава съкращаване на хора. В новите условия болниците са самостоятелни субекти, търговски дружества. В рамките на общите приходи – целевата субсидия, договор с НЗОК, допълнителни услуги и дейности, директни плащания от физически и юридически лица, дарения и др., ръководствата на лечебните заведения могат самостоятелно да разпределят тези средства. В новия рамков договор, подчерта министърът, НЗОК предвижда 100 млн.лв за финансиране за болниците по клиничните пътеки, от които 40% ще отидат за увеличаване на заплатите на болничния персонал. В рамките на получените приходи, съобразно общото финансово състояние, ръководствата на болниците самостоятелно определят конкретната численост и индивидуалните работни заплати.

   Според директора на дирекция ”Диагностична и лечебна дейност” доц.Стоян Александров, става дума за оптимизиране на структурите, съобразно потребностите от една страна и възможностите на бюджета и допълнителното финансиране /по линия на касата и други източници/ от друга. Изпълнителните директори трябва да предложат структурни промени в своите лечебни заведения, ако е необходимо – например създаване на хосписи, бази за долекуване, диагностично-консултативни и медицински центрове и др., в които може да бъде пренасочен част от болничния персонал и които ще запълнят голяма празнина в доболничната помощ. Анализът на възможностите на лечебното заведение и създаването на допълнителни услуги за населението е въпрос на управление на ресурсите, въпрос на мениджмънт.

   Според директора на дирекция “Управление на финансовите ресурси” г-н Стоян Стоянов, субсидията за болниците от МЗ през тази година е по-голяма в сравнение с миналата. За първото тримесечие тя е 82 млн.лв. Нито едно лечебно заведения няма да получи по-малко средства, каза финансовият директор на министерството. Някои от болниците, които имат нови дейности, обясни той, като МБАЛ “Св.Георги” – Пловдив, Специализираната болница по онкологични заболявания и Специализираната болница по сърдечно-съдови заболявания в София, както и многопрофилните болници във Варна, Бургас и Ст.Загора и други, ще разчитат на допълнителни средства.

   Министър Финков няма да допусне съкращения в националната система за спешна помощ. Той допълни, че ако някъде е необходимо, МЗ ще опита да открие нови центрове. Средствата за работна заплата в този сектор ще нарастнат с 15%, ще постъпят и допълнителни суми – 3,5 млн.лв, във връзка с превоза на болните, които са на хемодиализа.

   Убеден съм, че в рамките на 2002 г., редица болници ще оптимизират своята дейност и ще постигнат добри резултати, каза в заключение министър Финков.

Сподели в: